Vår tjänst Exportrådgivning är särskilt utformad för små och medelstora företag med global tillväxtpotential. Våra experter kan påskynda ditt företags internationaliseringsresa genom att kartlägga strategiska steg och åtgärder som ökar din globala försäljning. Vi hjälper dig att välja rätt marknad och inträdestaktik, hur du vinner internationella nyckelkunder och uppnår viktiga milstolpar för en framgångsrik expansion.

Tjänsten är kostnadsfri för små och medelstora företag.

Kriterier för stöd

  • En omsättning på 3–500 MSEK
  • Mellan 2–249 anställda
  • Ett eget kapital om minst 1 MSEK
  • Ledningens engagemang för internationell tillväxt

Innehåll

  • Tre workshops i grupp - Marknadsprioritering, Anpassa erbjudande till marknad, Marknadsinträde och med Introduktion till affärsplansberäkning & Exportplan (totalt 12h)
  • Individuellt arbete inkl. tillhörande arbetsmaterial
  • Två individuella rådgivningsmöten mellan workshops, bokas i samråd med Business Sweden
  • Slutligen kommer du och Business Sweden tillsammans att ha arbetat fram en konkret Exportplan

Ansök nu

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.