Australien har en växande ekonomi och marknadens storlek underskattas alltför ofta. Landet är i själva verket världens 13:e största ekonomi och är klart jämförbar med andra länder som Ryssland och Sydkorea.

Tjänster och naturresurser

Australien erbjuder många affärsmöjligheter i en lång rad sektorer. De mest lovande segmenten är gruvnäringen, olja och gas, byggsektorn, livsmedel, jordbruksteknik och försvars- och säkerhetsutrustning. Tjänstesektorn är ryggraden i Australiens ekonomi medan gruvnäringen är en katalysator för tillväxt. Det finns omkring 400 gruvor i drift i Australien. Landet är världens största utvinnare av bauxit och aluminium och är en av världens topp fem producenter av järnmalm, zinc, guld, uranium, nickel, kol, diamant och koppar.

Tillväxtpotential för Svenska företag

Australien är Sveriges fjärde största exportmarknad utanför Europa och är en viktig handelspartner. Fler än 150 svenska företag är verksamma i landet och omkring 500 företag gör affärer med Australien via lokala samarbetspartner. Under 2018 överskred Sveriges totala exportvärde till Australien 17,4 miljarder SEK. Svenska företag har ett gott rykte och är kända för att hålla hög kvalitetsstandard. Trots det stora geografiska avståndet mellan länderna fortsätter Australien att generera många affärsmöjligheter för svenska företag, vilket Handelssekreterare Martin Ekberg påpekar i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har hjälpt till att positionera och främja svenska företag i Australien sedan 1974. Vårt kontor i Sydney erbjuder praktiskt stöd och rådgivning med tillgång till ett nätverk av lokala affärsledare och beslutsfattare. Från Sydney täcker vi även in marknaderna i Nya Zealand och Stillahavsöarna.

SYDNEY_christopher-burns-FUh6nK3s0po-unsplash.jpg
SYDNEY_jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash.jpg

Martin Ekberg

Country Manager to Australia, New Zealand & the Pacific Islands and Global Head of Advisory Services
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Australien?

Australiens ekonomi har slagit rekord med obruten tillväxt under tre decennier utan en enda lågkonjunktur. Idag rankas den bland världens största ekonomier och det anses vara ett land där man enkelt gör affärer. En till fördel för svenska företag är den snarlika affärskulturen. Dessa faktorer spelar in överallt och skapar möjligheter i många olika industrisektorer.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Australien?

Trots att vi lever i en globaliserad värld idag kan det geografiska avståndet till Australien vara en utmaning. Skilda årstider, tidszoner och lång restid kan skapa hinder när man ska etablera en stark lokal närvaro på marknaden och bygga relationer med samarbetspartner. Ytterligare en utmaning är den växande konkurrensen och det ökade inflytandet från ekonomierna i Asien. Detta är en viktig faktor som svenska företag ofta förbiser när de expanderar i Australien.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Australien?

Australien är en västerniserad ekonomi där det asiatiska inflytandet växer. Engelska är det första språket vilket är en stor fördel för utländska företag som vill slå sig in på marknaden. Det är lätt att etablera personlig kontakt med folk men samtidigt är det viktigt att vårda sina affärsrelationer för att säkerställa långsiktiga samarbeten.

Kontakt
Telefon + 61 2 9262 1077 E-post Martin Ekberg isolated.png