En befolkning på 120 miljoner gör Mexiko till världens största spansktalande land. Landets geografiska läge förbinder Nord- och Sydamerika, och tillsammans med USA leder Mexiko utvecklingen i regionen. Mexiko har dessutom hela 44 frihandelsavtal, vilket är fler än något annat land i världen.

Ekonomisk avreglering

Ända sedan slutet av 1980-talet har Mexikos regering satsat på ekonomisk avreglering. Den senaste tiden har flera skatte- och strukturreformer genomförts inom energi- och telekomindustrin, och detta förväntas stimulera konkurrenskraften och öka tillväxten.

Mexiko är Sveriges näst största exportmarknad i Latinamerika, och frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko har förbättrat handelsutbytet betydligt. Medlemskapet i NAFTA har också gjort landet mer attraktivt för investerare. Redan idag tillverkar många företag sina produkter i Mexiko, redo att säljas över hela Amerika.

Möjligheter för svenska företag

Mexiko har stor potential inom flera segment där Sverige är en industriledare, bland annat fordon, gruvdrift, energi, IT och telekom. Det finns också ett växande behov av lösningar inom säkerhet, miljö, hälsovård och medicin. Utländska investeringar har ökat betydligt de senaste tio åren, särskilt inom bilindustrin. Vad gäller Mexikos direkta produktionskostnader ligger de i genomsnitt fyra procent under Kinas. Nästan alla större biltillverkare och deras leverantörer har fabriker i Mexiko, vilket innebär stor potential för svenska underleverantörer.

Risker och utmaningar

Vanliga utmaningar för svenska företag är korruption och bedrägeri. Det är viktigt att alltid be om råd vid minsta ovisshet. Som vår handelssekreterare Nicolas León förklarar nedan, är det också en god idé att fundera på hur man ska kunna erbjuda rättvisa arbetsvillkor och samtidigt hålla en effektiv produktionsnivå.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktiv i Mexiko sedan 2003. Kontoret ansvarar också för marknaderna i Centralamerika och Karibien, där utvecklingen i Kuba verkar lovande för framtiden. Vi hjälper dig att förbereda din expansion genom att ta fram skräddarsydda marknadsanalyser, ge praktiska råd om korruption och säkerhet, hitta lämpliga affärspartners och mycket mer.

MEXICO_jezael-melgoza-LEwgM7rthzM-unsplash.jpg

Nicolas León

Trade & Invest Commissioner Mexico
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Mexiko?

Mexikos storlek, stabila ekonomi, rika naturresurser och attraktiva produktionsvillkor har mycket att erbjuda svenska företag. Rent allmänt är de viktigaste fördelarna tillgången till Mexikos stora inhemska marknad och närheten till USA. Det finns potential i praktiskt taget alla sektorer där svensk industri utmärker sig. Några exempel är energiindustrin, där Mexiko har en långsiktig ambitionen att bli självförsörjande, bilindustrin och stora infrastrukturprojekt, samt fintech och e-handel.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Mexiko?

Liksom de flesta marknaderna i Latinamerika är Mexiko en komplex marknad. De största riskerna för svenska företag har att göra med korruption, bedrägeri och personlig säkerhet. Vi ser också att företag har svårt att säkerställa rättvisa arbetsvillkor för sina anställda utan att det påverkar produktionsnivån. I ett globalt perspektiv har mexikanska arbetare relativt låga löner och låg produktionsnivå trots långa arbetsdagar. Vi rekommenderar att svenska företag förbereder sig väl och läser på noggrant innan de etablerar sig eller börjar handla på den mexikanska marknaden.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Mexiko?

Det är viktigt att vara medveten om de grundläggande dragen i Mexikos affärskultur. Mexiko är ett hierarkiskt samhälle där både stora och små beslut fattas av personer i höga chefsbefattningar. Däremot saknas ofta formella processer när det handlar om business bland vänner. Därför är lokal närvaro och personliga möten mycket viktiga. Ha tålamod och var beredd på långa lunchmöten!

Kontakt
Telefon +52 55 9126 3430 E-post Nicolas Leon Frilagd.png