En befolkning på 120 miljoner gör Mexiko till världens största spansktalande land. Landets geografiska läge förbinder Nord- och Sydamerika, och tillsammans med USA leder Mexiko utvecklingen i regionen. Mexiko har dessutom hela 44 frihandelsavtal, vilket är fler än något annat land i världen.

Ekonomisk avreglering

Ända sedan slutet av 1980-talet har Mexikos regering satsat på ekonomisk avreglering. Den senaste tiden har flera skatte- och strukturreformer genomförts inom energi- och telekomindustrin, och detta förväntas stimulera konkurrenskraften och öka tillväxten.

Mexiko är Sveriges näst största exportmarknad i Latinamerika, och frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko har förbättrat handelsutbytet betydligt. Medlemskapet i NAFTA har också gjort landet mer attraktivt för investerare. Redan idag tillverkar många företag sina produkter i Mexiko, redo att säljas över hela Amerika.

Möjligheter för svenska företag

Mexiko har stor potential inom flera segment där Sverige är en industriledare, bland annat fordon, gruvdrift, energi, IT och telekom. Det finns också ett växande behov av lösningar inom säkerhet, miljö, hälsovård och medicin. Utländska investeringar har ökat betydligt de senaste tio åren, särskilt inom bilindustrin. Vad gäller Mexikos direkta produktionskostnader ligger de i genomsnitt fyra procent under Kinas. Nästan alla större biltillverkare och deras leverantörer har fabriker i Mexiko, vilket innebär stor potential för svenska underleverantörer.

Risker och utmaningar

Vanliga utmaningar för svenska företag är korruption och bedrägeri. Det är viktigt att alltid be om råd vid minsta ovisshet. Det är också en god idé att fundera på hur man ska kunna erbjuda rättvisa arbetsvillkor och samtidigt hålla en effektiv produktionsnivå.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktiv i Mexiko sedan 2003. Kontoret ansvarar också för marknaderna i Centralamerika och Karibien. Vi hjälper dig att förbereda din expansion genom att ta fram skräddarsydda marknadsanalyser, ge praktiska råd om korruption och säkerhet, hitta lämpliga affärspartners och mycket mer.

MEXICO_jezael-melgoza-LEwgM7rthzM-unsplash.jpg