En befolkning på 120 miljoner gör Mexiko till världens största spansktalande land. Landets geografiska läge förbinder Nord- och Sydamerika, och tillsammans med USA leder Mexiko utvecklingen i regionen. Mexiko har dessutom hela 44 frihandelsavtal, vilket är fler än något annat land i världen.

Ekonomisk avreglering

Ända sedan slutet av 1980-talet har Mexikos regering satsat på ekonomisk avreglering. Den senaste tiden har flera skatte- och strukturreformer genomförts inom energi- och telekomindustrin, och detta förväntas stimulera konkurrenskraften och öka tillväxten.

Mexiko är Sveriges näst största exportmarknad i Latinamerika, och frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko har förbättrat handelsutbytet betydligt. Medlemskapet i NAFTA har också gjort landet mer attraktivt för investerare. Redan idag tillverkar många företag sina produkter i Mexiko, redo att säljas över hela Amerika.

Möjligheter för svenska företag

Mexiko har stor potential inom flera segment där Sverige är en industriledare, bland annat fordon, gruvdrift, energi, IT och telekom. Det finns också ett växande behov av lösningar inom säkerhet, miljö, hälsovård och medicin. Utländska investeringar har ökat betydligt de senaste tio åren, särskilt inom bilindustrin. Vad gäller Mexikos direkta produktionskostnader ligger de i genomsnitt fyra procent under Kinas. Nästan alla större biltillverkare och deras leverantörer har fabriker i Mexiko, vilket innebär stor potential för svenska underleverantörer.

Risker och utmaningar

Vanliga utmaningar för svenska företag är korruption och bedrägeri. Det är viktigt att alltid be om råd vid minsta ovisshet. Det är också en god idé att fundera på hur man ska kunna erbjuda rättvisa arbetsvillkor och samtidigt hålla en effektiv produktionsnivå.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktiv i Mexiko sedan 2003. Kontoret ansvarar också för marknaderna i Centralamerika och Karibien. Vi hjälper dig att förbereda din expansion genom att ta fram skräddarsydda marknadsanalyser, ge praktiska råd om korruption och säkerhet, hitta lämpliga affärspartners och mycket mer.

MEXICO_jezael-melgoza-LEwgM7rthzM-unsplash.jpg

Jenny Engström

Trade & Invest Commissioner
Vilken tillväxtpotential erbjuder Mexico svenska företag?

Mexiko är hem för över 125 miljoner människor, och bara den stora befolkningsstorleken är anledning nog att överväga denna framväxande marknad. Storstäderna har växande medelklasser som är digitalt kunniga och öppna för att testa nya tekniker och lösningar, och start-ups, scale-ups och stora internationella företag kan alla identifiera och rikta in sig på enskilda segment inom marknaden och ändå nå fler potentiella kunder än Norden tillsammans. Tillväxten inom områden som hållbarhet, FinTech och AI ökar, en tillväxt som drivs av både organiska faktorer och regeringsledda riktlinjer och initiativ. Infrastrukturförbättringar står också högt på den politiska agendan och inom alla sektorer finns det en efterfrågan på tekniker och lösningar som kan driva förändringar.

Vilka är de största missuppfattningarna om Mexico?

Uppfattningar om Mexiko är ofta föråldrade och felaktiga; många svenskar eller företag känner inte till landet, varken ur ett affärs- eller turistperspektiv. Mexico City är modernt och progressivt, med en kultur som är liberal, inkluderande och snabbrörlig, vilket ofta överraskar internationella företag först när de gör affärer på marknaden. Mexiko blomstrar och är redan ett starkt MedTech FoU-nav med avancerade utvecklings- och behandlingscenter. Tillverkning och fabriker utgör också en stor del av ekonomin, och detta kommer bara att växa när USA flyttar produktionen närmare hemlandet.

Vilka kulturella sedvänjor påverkar affärsinteraktionerna?

Affärer i Mexiko bygger fortfarande på traditionella relationer. Lokala kontakter och leverantörspartnerskap har visat sig vara ovärderliga under pandemin, vilket bevisar att lokal närvaro kan hålla igång verksamheten och underlätta ett agilt beslutsfattande för att möta lokala och regionala krav. Med Mexikos allt viktigare roll i regionen, som en förbindelse mellan Nordamerika och Central- och Latinamerika, är etablerade kontakter och leverantörer på plats absolut nödvändiga för att svenska företag ska vara konkurrenskraftiga och relevanta.

Kontakt
Telefon +52 (1) 55 3677 4251 E-post