Sydkorea har under många år varit en av världens snabbast växande ekonomier. En stark inhemsk industri och en attraktiv konsumentbas gör landet till en intressant marknad för svenska företag.

Attraktiv marknad för Svenska företag

Genom att fokusera på internationell handel har Sydkorea tagit positionen som ett av Asiens mest utvecklade och inflytelserika länder. Frihandelsavtalen som Sydkorea etablerat sträcker sig till många av världens länder, däribland avtalet med EU som trädde i kraft 2011. Sedan dess har många tull- och handelsbarriärer fallit bort. Marknadens storlek och utvecklingstakt gör Sydkorea till en attraktiv destination för svenska företag i en rad olika industrisektorer.

Potential för ökad försäljning

Idag är Sydkorea den 11: e största ekonomin i världen och Sveriges tredje största exportmarknad i Asien. Som ett av de mest industrialiserade länderna i världen ligger Sydkorea i framkant inom många industrisegment där svenska företag kan agera som leverantörer. Vi ser möjligheter inom flera industrisegment som konsumentvaror, smarta städer, smart industri, tillverkning, hälso- och sjukvård, transport och hållbara energilösningar. Vidare är Korea är världsledande inom fordonsindustrin, marin- och offshorekonstruktion, halvledare och minneschip, kemikalier, EV-batterier, IT och konsumentelektronik.

Under de senaste åren har landet också tagit position som en stark kulturell influencer i regionen, där man under den så kallade  "K-wave", exporterat medieinnehåll, mat, hälso- och sjukvårdsprodukter globalt.

Tackla konkurrensen

Svenska investerare bör ha i åtanke att Sydkorea har en välutvecklad inhemsk marknad med etablerade produkter. Läs tipsen om hur man tacklar konkurrensen på bästa sätt från vår handelssekreterare och landschef Johan Chun i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit verksamt i Sydkorea sedan 1997. Tillsammans med vårt Sverigekontor ger vi praktiskt stöd till svenska företag som vill växa i Korea och hjälper koreanska företag som vill investera i Sverige. Våra tjänster inkluderar marknadsanalys, strategisk rådgivning och partnersökning. Vi hjälper även beslutsfattare förstå och navigera den lokala affärskulturen.

SEOUL_ciaran-o-brien-qegMLAiTBA4-unsplash.jpg
SEOUL_sunyu-kim-HjsWTyyVDgg-unsplash.jpg

Johan Chun

Trade & Invest Commissioner South Korea
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Sydkorea?

Sydkorea har ett betydande inflytande på trender och kultur i regionen. Det är ett modernt och industrialiserat land med bred efterfrågan på innovativa och högkvalitativa produkter och tjänster med starka varumärken. Den inhemska marknaden är stor och välutvecklad på en relativt liten geografisk landyta. När affärsbeslut är tagna sker implementeringsfasen snabbt. Seoul är en av världens största storstadsregioner med en befolkning på 25 miljoner människor vilket gör landet till en perfekt testmarknad på en komprimerad yta.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Sydkorea?

Risken att svenska företag underskattar den lokala konkurrensen är påtaglig. Som ett välutvecklat industriland har Korea många globalt ledande medelstora och stora företag som man måste konkurrera med. Därför är det viktigt att ha ett unikt erbjudande och ett starkt varumärke som kan fånga koreanska konsumenters intresse. Att ha en lokal närvaro på marknaden är avgörande för att kunna möta den tuffa inhemska konkurrensen.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Sydkorea?

Det är viktigt att vara förberedd, att ge största möjliga intryck av att man är lokalt förankrad på marknaden och att förstå vikten av arbetstitlar och kulturella normer. Man bör också komma ihåg att kontakter som knyts på mässor och andra evenemang sällan är beslutsfattare. För att bekräfta ett köpbeslut eller en överenskommelse är det viktigt att etablera kontakter på olika nivåer. Personalrotation är vanligt förekommande i Korea och om man förlitar sig på bara en kontaktperson riskerar man att förlora relationen som man har byggt upp med kundföretaget.

Kontakt
Telefon +82 2 739 1460 E-post Johan Chun isolated.png