Att etablera sig på en kulturellt utmanande marknad som Sydkorea kräver både lokal kompetens och ingående kunskaper om branschen. Efter ett nära samarbete med Business Sweden i Seoul har Sydkorea blivit en av ContextVisions främsta exportmarknader.

ContextVision är världsledande inom medicinsk bildbehandlingsteknik och har mer än 30 års erfarenhet inom branschen. De flesta av ContextVisions kunder är tillverkare av ultraljud, mammografi, magnetisk resonanstomografi (MRI) och digitala röntgensystem.

För närvarande har företaget mellan fem och tio kunder i Asien. Stellan Heyerdahl, ansvarig för OEM-försäljning i Asien, menar att Sydkorea, till skillnad från Kina och Japan, ofta försummas som exportmarknad för svenska företag.

Man måste förstå den koreanska marknadsdynamiken för att lyckas här. En lokal kontakt överbryggar kulturskillnaderna. Stellan Heyerdahl, ansvarig för OEM-försäljning i Asien på ContextVision

"Man måste förstå den koreanska marknadsdynamiken för att lyckas här. Samarbetet med Business Sweden har varit helt ovärderligt tack vare deras lokala närvaro och kompetens", säger Heyerdahl.

Bong-Soon Park, senior projektledare på Business Sweden i Seoul, jobbar ungefär en vecka i månaden med ContextVision. Hon sköter bland annat kontakten med deras kunder och samordnar deras resor, aktiviteter och kundmöten i Sydkorea.

cov_bg.jpg


”I ett land där personliga relationer, hierarki och lokala nätverk är så viktiga kan det vara svårt för utländska företag att navigera i komplexa företagsstrukturer och få kontakt med rätt beslutsfattare. Business Swedens officiella status och befintliga nätverk kan hjälpa kunder som ContextVision att klara av de första hindren för att nå nya kunder”, säger Park.

”Att ha en lokal resurs på plats hjälper oss att överbrygga den kulturella klyftan”, fortsätter Heyerdahl. ”Den snabba utvecklingen i Sydkoreas industrier ställer nya krav på ContextVision, och Bong-Soon Parks stöd gör att vi kan möta kundernas höga förväntningar. Hon har gjort stor skillnad för vår verksamhet, både tack vare sina ingående lokala branschkunskaper och sin professionalism”, avslutar Heyerdahl.

ContextVision har också arbetat med Business Sweden i Kina, Ryssland, Indien och USA, och hyr kontor från Business Sweden i Peking.

 

Utmaning

Att etablera sig på den sydkoreanska marknaden med dess speciella kultur, språkbruk och sätt att göra affärer.

Lösning

ContextVisions konsult på Business Sweden hjälper dem att navigera på den komplexa marknaden och öka sin försäljning. Hon stärker ContextVisions kundrelationer och arbetar hela tiden på att hitta nya intäktsströmmar och främja företagets tillväxt.

Resultat

Sydkorea har blivit en av ContextVisions största exportmarknader.

Not: Denna redovisning sammanställdes innan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 som drastiskt förändrat den säkerhetspolitiska situationen och affärsförutsättningarna i regionen. För uppdaterad information vänligen kontakta oss på Exportregler.


OM CONTEXTVISION

ContextVision grundades år 1983 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det är ett medicintekniskt företag som specialiserar sig på bildanalys och artificiell intelligens. Företaget är en global marknadsledare inom bildteknik för ultraljud, digital röntgen, interventionell radiologi, mammografi, magnetiska resonansbilder och digital patologi.

ContextVision har kontor och partners i Asien, Europa och USA. Företaget är noterat på Oslo Børs.