Life Science

Framtiden, nu

Life science har kraften att hitta lösningar på dagens och morgondagens stora hälso- och samhällsutmaningar. Datadriven sjukvård i kombination med vetenskapliga genombrott revolutionerar vårt sätt att hitta nya behandlingsmöjligheter – vilket banar väg för bättre förebyggande tillvägagångssätt och hanterar komplexa medicinska och individuella behov genom precisionsmedicin.

Sveriges mål är att vara en ledande life science-nation och ligga i framkant när det gäller innovation och implementering av avancerad sjukvård. Sveriges unika digitala teknikkapacitet, höga innovationskunskap, världsledande universitet och offentliga och privata samarbeten skapar en oöverträffad miljö för expansiv innovation inom life science.

Business Sweden inspirerar, stödjer och accelererar svenska life science-företags ambitioner att ta ytterligare steg och påverka på den globala scenen. Vi välkomnar företag med kraft att påverka att investera i Sverige för att expandera industruer och samarbeta för att tänja på gränserna för precisionsmedicin, uppkopplad hälsa och infektionskontroll.

Kontakta oss
99% av alla recept i Sverige är digitala
#3 Karolinska sjukhusets europeiska ranking inom biovetenskap och medicin
#1 Sverige är EU:s mest innovativa land och ligger i topp i EIS-rankingen 2021 för sjätte året i rad.
115 Sveriges life science BNP-export 115 miljoner kronor
3% Sveriges life science BNP-värde
SVERIGES LIFE SCIENCE-INDUSTRIER

Sverige är ett nav för sjukvårdsinnovation inom en lång rad specialområden. Life science-industriermupplever snabb tillväxt och är stolt över att ha topptalanger, spetsforskning och -utveckling och högspecialiserad tillverkningskapacitet som hjälper till att möta akuta globala hälsoutmaningar.

Precisionsmedicin

Sverige är banbrytande inom forskning och innovation inom precisionsmedicin, med ett starkt nätverk av inkubatorer, ledande forskningsuniversitet och små och medelstora företag. Med stöd av unika nationella register, övervakning av hälsodata och robust forskningsinfrastruktur har Sverige visat förmåga att omvandla multidisciplinär forskning till produkter och kommersiell tillväxt. Kommer du att bli en del av Sveriges arbete för att förändra hälsovården?

Uppkopplad hälsa

Sverige är världsledande inom uppkopplad hälsa, med en industri som har accelererats av avancerad digital infrastruktur, högkvalitativ patientdata och ledande support och diagnostikteknik. Med en strävan att ständigt förbättra vården datadrivet och med AI-lösningar rankas Sverige bland de bäst presterande länderna för uppkopplad innovation. Vilken roll kommer du att spela?

Infektionskontroll

Den nuvarande pandemin och framtida risk för en antimikrobiell resistenspandemi är allvarliga globala hälsohot. Med en stark förankring i infektions- och antibiotikakontroll-politik har Sverige en av de lägsta antibiotikaresistens-nivåerna i EU och spelar en aktiv roll i att övervaka och samverka med globala standarder. Kommer du att samarbeta med Sverige för en tryggare framtid?

Kontakta oss

Anna Redwood b_w.jpg
Anna
Redwood
Program Manager E-post
PÅVERKA GLOBALT

Vill du utforska affärsmöjligheter inom life science på nya globala marknader? Den inverkan du kan göra och den tillväxt du kan uppnå kan accelereras – med praktiskt stöd och strategiska råd från våra globala experter. Börja din resa idag.

Precision medicine.jpg
KARTLÄGGNING AV DET SVENSKA INDUSTRILANDSKAPET INOM PRECISIONSMEDICIN

Precisionsmedicin är ett fokus- och tillväxtområde och denna rapport är en guide till 76 svenska företag som utvecklar innovativa produkter och tjänster med potential att utveckla området. Rapporten belyser teknologier som används, områden med snabb teknikutveckling och en presentation av svensk forskningsinfrastruktur.

Life Science.jpg
LÄKEMEDELSUTVECKLING INOM SÄLLSYNTA OCH ÖVERGIVNA SJUKDOMAR

Få insikter i svenska företags planer för övergivna sjukdomar och statistik över särläkemedelsklassificeringar som beviljats svenska företag av US Food and Drug Administration (FDA) och European Medicines Agency.

Life-science-ecosystem.jpg
HEMOCUES LEDANDE GLOBALA DIAGNOSTIK

Det svenska företaget HemoCue är engagerade i att stödja folkhälsofrågor med sina produkter och har satt nya standarder för att hjälpa vårdgivare att fatta diagnostiska beslut som räddar liv. Att bli globala på nyckelmarknader i Afrika har förstärkt den effekten.

iStock-1182608143.jpg
INVESTERA I SVERIGE
PODCAST: ETT PROGRESSIVT LIFE SCIENCE-EKOSYSTEM SOM ACCELERERAR UTVECKLINGEN INOM ANSLUTEN HÄLSA

I en allt mer datadriven värld kanaliseras kraften i data för att bygga uppkopplade hälsolösningar som fokuserar på både individuellt och socialt förebyggande medicin. Dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsutmaningar behöver hitta svar som är robusta och bygger på samarbete. Data kan underlätta snabba förändringar och innovationer för att hjälpa till att planera och reagera på dessa utmaningar.

Pod tv.png
VIDEO: Exploring connected health today with Sweden

The future of global healthcare needs progressive and connected solutions that can help to prevent and address current and future healthcare needs – and Sweden is at the very heart of the global change. Tune into this episode with Britta Stenson for a sneak peek into the trends and successes that are defining the life science sector in Sweden and globally.

KINAS NYA ERA AV HÄLSOVÅRDSRFORMER

Kina är den största exportmarknaden för svenska läkemedelsprodukter, men nu uppstår möjligheter inom nyckelområden för reformer, inklusive ny infrastruktur, digitalisering, innovation, det differentierade sjukvårdssystemet och förändringar av upphandlingsmetoder för både läkemedel och medicintekniska produkter. Läs den här rapporten för att förstå trenderna och tillväxtmöjligheterna.

Infektionskontroll

Case Health Care.jpg
SKÅNE CARE STÖTTAR SAUDIARABIENS HÄLSOVÅRDSOMSTÄLLNING

Saudiarabien har genomfört en av de mest ambitiösa omarbetningarna av ett sjukvårdssystem någonsin som en del av sin Vision 2030-strategi. Skåne Care är en viktig del av deras strategiska förändring och tillhandahåller utbildning och evidensbaserad bästa praxis för att stödja storskaliga reformer.

manufacturing-valneva.jpg
CASE STUDY: VALNEVA

Vaccinernas viktiga roll har förstärkts under pandemin och behovet av att skala upp forskning och produktion har diskuterats allt bredare. Valnevas långsiktiga planer för expansion har påskyndat utvecklingen av nyckelvaccin och tillväxten fortsätter att förbättras.

Varför Sverige

– Sverige erbjuder life science-industrier och infrastruktur i världsklass byggt på samarbete, öppenhet och innovation
– En digitaliserad sjukvårdsstruktur och digitalt välutvecklad befolkning underlättar en transformativ implementering av digitala lösningar
- Ett nätverk av intressenter och innovationer med naturligt fokus på hållbarhet, jämlikhet och högkvalitativa standarder.

Varför växa globalt?

– Sveriges rykte för kvalitet, hållbarhet och teknisk innovation är oöverträffad och växer sig starkare i takt med att länder försöker höja sin sjukvårdsstandard
- Svenska innovationer rymmer lösningar på det snabbt växande behovet och efterfrågan på digitaliserad, personlig och ändamålsenlig sjukvård
- Stora affärsmöjligheter på den globala scenen utgör en möjlighet för svenska företag att bidra till viktig utveckling av hållbar sjukvård för framtiden

Market expansion
Sales Acceleration
Business incubation & operations
FRÅGOR OM INDUSTRIER?

Om du har frågor om våra tjänster, skicka gärna allmänna frågor till oss via e-post. Vi strävar efter att svara på alla frågor inom 48 timmar.