Malaysia har länge varit en av Sveriges viktigaste handelspartner i Sydostasien. Landet har ett stabilt företagsklimat och den nuvarande regeringen arbetar aktivt på att göra det mer attraktivt för internationella företag att etablera sig här. Ansträngningarna har gett resultat och utländska direktinvesteringar växer stadigt.

Imponerande tillväxt

Malaysias ekonomi har haft en imponerande tillväxt senaste tio åren, med en genomsnittlig ökning på fem procent per år sedan 2008. En viktig anledning till tillväxten är att det är det har blivit lättare att göra affärer i landet. En rapport från Världsbanken år 2019 hade till och med Malaysia på 15:e plats i listan ”Ease of doing business”. Handelssekreterare Sara Hedin bekräftar i intervjun nedan att utvecklingen till stor del beror på öppenheten mot internationella företag, i kombination med allmänt goda kunskaper i engelska.

Möjligheter för Svenska företag

Malaysia utvecklas i snabb takt med en växande medelklass och omfattande digitalisering. Både regeringen och det privata näringslivet har genomfört initiativ relaterade till Industry 4.0, smart cities, e-handel och 5G-anslutning. De senaste årens stabila ekonomiska tillväxt och urbanisering har också lett till ökad efterfrågan på infrastruktur och transporttillbehör av hög kvalitet.

Sveriges export till Malaysia har varit stabil det senaste decenniet. Våra viktigaste exportprodukter är maskiner, elektronik och transporttillbehör. Det finns stor potential för svenska företag inom miljöteknik, tillverkning och infrastruktur.

Så hjälper vi ditt företag

Business Swedens kontor i Kuala Lumpur öppnade år 2005. Vi erbjuder svenska företag en rad tjänster, bland annat marknadsanalyser och strategisk rådgivning om hur de kan utöka sin verksamhet i området.

KUALALUMPUR_pawel-szymankiewicz-piqhM4BdZZI-unspla.jpg
MALAYSIA_meimei-ismail-JCsmBJPHW-s-unsplash.jpg

Sara Hedin

Trade & Invest Commissioner Malaysia
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Malaysia?

Malaysia har länge varit en viktig handelspartner för Sverige. Tack vare det stabila företagsklimatet, den starka tillväxten och det strategiska läget är Malaysia perfekt för svenska företag som vill expandera till andra delar i Sydostasien. Det är ett mångkulturellt samhälle med en öppenhet för affärer med internationella företag, och engelska är det naturliga affärsspråket. Många företag väljer att starta sitt Sydostasien-äventyr i Malaysia eftersom det är enkelt och relativt billigt att etablera sig här.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Malaysia?

Korruption är fortfarande en utmaning, även om den nya regeringen har förbättrat situationen något. Svenska företag bör ha detta i åtanke när de påbörjar nya samarbeten här. Marknaden är också relativt priskänslig och mycket konkurrenskraftig. Eftersom det är svårt att konkurrera med priserna bör svenska företag fokusera på hållbara produkter och tjänster av hög kvalitet.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Malaysia?

Affärskulturen i Malaysia baseras till stor del på personliga relationer. Det är därför viktigt för svenska företag att etablera sig lokalt så tidigt som möjligt, antingen via ett eget kontor eller med hjälp av partners.

Kontakt
Telefon +60 3 2166 2531 E-post Sara Hedin frilagd.png