Våra BI&O-tjänster (Business Incubation and Operations) hjälper dig att minimera risk genom praktiska och snabba lösningar för att hantera din företagsadministration, redovisning, HR- och lönefrågor, kontorsbehov och mycket mer.

VÅRA TJÄNSTER

Vi kan hantera din lokala bolagsetablering, stötta med lokal lönehantering och redovisning och erbjuder en fungerande kontorslösning från dag ett, samtidigt som vi säkerställer efterlevnad av lokala regler.

Vi har ett globalt team av välutbildade ekonomi-, HR- och redovisningsexperter som har den spetskunskap som krävs för att stötta dig vid etablering på en ny marknad. Vi är specialiserade på att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för varje kund – så att du och din personal kan fokusera på er kärnverksamhet. 

Vi har hjälpt tusentals svenska företag i olika branscher att etablera sig över hela världen, från Kina till Colombia och från Spanien till Sydafrika. Vi arbetar med allt från startups till små- och medelstora företag till multinationella bolag. Hur kan vi hjälpa dig?

STÖD VID FÖRETAGSETABLERING

Vi kan hantera din lokala bolagsetablering, ge råd om vilken etableringsform som passar ditt behov, förbereda nödvändig dokumentation inklusive bolagsordning, registrera er hos lokala myndigheter och öppna lokala bankkonton. Vi hanterar processen från A till Ö.

Läs mer

REKRYTERING

Vi har rätt erfarenhet och nätverk för att hjälpa svenska företag som söker global talang. Genom vår lokala marknadskännedom samt förståelse för svenska företags behov hjälper vi till med hela rekryteringsprocessen, från att skapa arbetsbeskrivningar och målprofiler till att identifiera och utvärdera kandidater.

ARBETSGIVARTJÄNSTER OCH HR STÖD

Vi kan anställa era resurser lokalt innan ni tar steget och etablerar ett lokalt bolag. Vi erbjuder HR- och lönesupport och hanterar socialförsäkrings- och skattefrågor, allt enligt lokala regler. 

LÖNEHANTERING I EU

Vi genererar en lokal lönespecifikation för dina anställda som arbetar i europeiska länder med ett anställningsavtal direkt med ditt svenska huvudkontor enligt EU:s direktiv om utstationerade arbetstagare (Directive 96/71/EC).

FLEXKONTOR FÖR DINA BEHOV

Vi erbjuder flexibla kontorslösningar (öppna kontorslandskap och privata kontor) med tillgång till gemensamma faciliteter, konferensrum samt receptionist/sekreterarstöd, och där du alltid sitter nära Business Swedens lokala experter.

Läs mer

VIRTUELLA KONTORSTJÄNSTER

Våra virtuella kontorslösningar omfattar allt från hantering av dina inkommande samtal, där du får ett eget lokalt telefonnummer, vidarebefordran av post och tillgång till mötesrum över hela världen och mycket mer.

FINANS- OCH CONTROLLING STÖD

Vi hjälper dig med den löpande bokföringen, betalningar och kundfakturering, månadsrapportering, lokala skattedeklarationer och revisionsstöd samt lönehantering och personaladministration – allt i enlighet med lokal lagstiftning. Genom våra skräddarsydda CFO-tjänster hjälper vi även till med kontroll, konsolidering, analys och mycket mer.