Hongkong är ett av världens viktigaste handels- och finanscentrum, och landets ekonomi är till stor del beroende av dessa aktiviteter. Några av Hongkongs viktigaste industrisegment är detaljhandel, logistik, finansiella och andra professionella tjänster samt turism.

Möjligheter för svenska företag

Svensk export till Hongkong består framför allt av produkter och tjänster inom telekommunikation, fordon, tillverkningsutrustning, kemikalier och mätutrustning. Det är branscher där svenska företag har en stark konkurrensfördel på grund av sin höga tekniska mognad. Det finns ungefär 180 svenska företag i Hongkong. Den kulturella och geografiska närheten till Kina samt frihandelsavtalet med det kinesiska fastlandet (CEPA) gör Hongkong till en inkörsmarknad till Kina.

Asiens innovationscentrum

Business Swedens kontor i Hong Kong täcker också Greater Bay, området i södra Kina som kallas ”Kinas Silicon Valley". Här finns städer som Shenzhen, som är känd för banbrytande teknik och innovation. Områdets största industrier är fordon, elektronik, drönare, Internet of Things, life science och programvaruutveckling. Tack vare utmärkta kunskaper i engelska, den fantastiska infrastrukturen och tillgång till kompetent och effektiv arbetskraft brukar Hongkong ligga i topp i undersökningar om internationell affärsmiljö. 

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har funnits på plats i Hongkong sedan 1982. Vårt kontor stödjer svenska företag bland annat med strategisk rådgivning och ett brett kontaktnätverk som kommer väl till pass för nya företag som inte har egna kontakter i området. Tillsammans med våra kollegor i Kina täcker kontoret i Hongkong också Macao och södra Kina. Business Sweden i Hong Kong arbetar också nära Nordic Innovation House, ett gemensamt regeringsinitiativ för att ge nordiska startups, scale-ups och företag ett försprång i de mest relevanta globala innovationshubbarna.

HONGKONG_arisa-chattasa-7wBL8ob7a-w-unsplash.jpg

Andrea Staxberg

Acting Market Manager Hong Kong
Vilka är de främsta fördelarna för svenska företag att ha en närvaro i Hong Kong?

Hong Kong har en stark historia av att vara en relativt modern spelare i APAC-regionen och fortsätter att fungera som en port mellan Europa och många andra länder i Östasien. Denna traditionella roll har dock förändrats med Hongkongs politiska transformation, där det huvudsakliga fokuset ligger på att ge försörjning till fastlands-Kinas behov. För svenska företag behöver detta förändrade landskap vägas in när man bygger tillväxtstrategier – även om företaget har funnits på marknaden i många år.

Vilka huvudsakliga möjligheter finns för svenska företag i Hong Kong?

Den senaste tidens politiska transformation har tagit en del fokus från kritiska utvecklingsområden, vilket har inneburit att mål för hållbar förändring inte har varit en prioritet. Medan den privata sektorn fortsätter att driva förändringar finns det en stor potential och efterfrågan på lösningar som kan hjälpa till att påskynda hållbarhetsagendan. Tillväxten är tydlig inom sektorer från hela spektrumet, från marin teknologi till konsument- och modevarumärken.

Vilka kulturella sedvänjor påverkar affärsinteraktionerna?

Den öppna och vänliga affärsmiljön har alltid gjort Hongkong till en attraktiv marknad för svenska företag, som ger en "mjuklandning" i en region som är kulturellt mångfaldig, vilket skapar en miljö med vissa olikheter att navigera i. Att få kontakt med människor i både affärsmiljöer och sociala miljöer är relativt enkelt i Hongkong, men det blir ännu viktigare att koppla sig samman med rätt partners för att säkerställa att både kort- och långsiktiga strategiska mål ligger i linje med både Hongkongs och de bredare regionerna förändrade landskap.

Kontakt
Telefon E-post