De tre Benelux-länderna Belgien, Nederländerna och Luxembourg utgör Sveriges tredje största handelsmarknad. Med ett geografiskt läge i hjärtat av Europa samt nyckelroller i EU och NATO är Benelux en högrelevant marknad inom såväl politiken och säkerhetsfrågor som kommers. Regionens sammanslagna BNP är en av de högsta i Europa.

Europas bultande hjärta

Benelux är en knytpunkt för handel och logistik och har därmed några av Europas viktigaste hamnar, flygplatser och vägnätverk. Kombinerat med konkurrenskraftig företagsskatt, högt utbildad och mångspråkig arbetskraft och en hög levnadsstandard skapar detta goda förutsättningar för tillväxt vilket lockar internationella företag att etablera lokala kontor och filialer i regionen. Därtill attraheras såväl startups som multinationella bolag av påtagliga investeringar i forskning och utveckling och teknik.

Möjligheter för Svenska företag

Förändringstakten är hög i Benelux-regionen när det kommer till att anamma nya teknologier, innovation och hållbarhet – tre områden där svenska företag kan tillföra mycket värde. Samtidigt är konkurrensen hård. Benelux-regionen och Sverige har liknande affärsklimat men det finns också distinkta skillnader mellan de olika marknaderna. Konsumenter i Nederländerna är kända att vara pragmatiska och tidiga adoptörer samtidigt som belgiska konsumenter är mer traditionella. Lyckas du dock sälja dina produkter i Benelux-länderna har du stor chans att lyckas även i övriga Europa. Med det sagt är rekommendationen att inte underskatta skillnaderna som faktiskt råder, vilket vår handelssekreterare Tomas Korseman påpekar i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Med kontoret i Haag har Business Sweden haft en närvaro i Benelux sedan mitten av 70-talet. Vårt team är väl rustat för att bistå svenska företag med allt från strategisk rådgivning till marknadsinsikter och praktisk support. Med vårt breda kontaktnätverk som sträcker sig både till offentliga och privata organisationer kan du vara säker på att vi hjälper dig rivstarta din nästa satsning i regionen.

THE HAGUE_alex-heuvink-Yk7U1aYCPio-unsplash.jpg
THE HAGUE_michael-fousert-bNovwnW0RXw-unsplash.jpg

Tomas Korseman

Trade Commissioner Benelux and Market Area Director Central Western Europe
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Benelux?

Länderna är geografiskt sett tätt närliggande och har en stor kundbas på en väldigt koncentrerad yta. Randstad-regionen i Nederländerna och Belgiens fyra storstadsområden står för 50 procent av befolkningen och konsumtionen i Benelux. Regionen är dessutom ett av kontinentens viktigaste logistiknav tack vare Europas två största hamnar (Rotterdam och Antwerpen), en av Europas största flygplaster och ett välutvecklat vägnätverk. Av den anledningen väljer många företag att lokalisera sina lager och logistikcentra i Benelux. Marknaden har generellt sett en hög teknologisk mognad med många sofistikerade köpare. Konsumenter i regionen är kända för att vara öppna för nya lösningar.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Benelux?

Konkurrensen är väldigt hög i regionen och affärsmognaden likaså. Bilden av Sverige är ofta förknippad med innovation och god kvalitet. Samtidigt begränsas effekten av denna positiva Sverige-bild då det finns många starka inhemska företag. Regionen är dessutom väldigt prismedveten vilket kan påverka svenska företag som erbjuder dyrare lösningar.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Benelux?

Sammantaget kan kulturen tyckas likna den i Sverige men det finns fortfarande kulturella och språkliga skillnader som inte bör underskattas. Företagen i Benelux har lång erfarenhet av internationell handel och regionen är känd för sin öppenhet för nya affärer, produkter och lösningar. Affärsfolk är pålitliga överlag men kommer alltid försöka få ut det mesta av en affär. Affärskulturen rör sig väldigt snabbt och konsensus tillämpas inte i samma utsträckning som i Sverige när beslut ska tas, vilket ger snabbare beslutsprocesser.

Kontakt
Telefon +31 70 302 20 50 E-post