Med hjälp av Business Swedens interaktiva onlineverktyg kan du bland annat se Sveriges exportutveckling i olika marknader de senaste åren och jämföra kostnader för företag i Sverige. Med kartverktygen nedan kan du också få en överblick över pågående och planerade investerings- och expansionsprojekt i Sverige.

En annan onlineresurs är affärsutvecklingsprogrammet Online Steps to Export – du hittar mer information nedan.