HCL:s närvaro i Norden som ett ledande globalt teknikföretag har vuxit i styrka sedan starten 2007. Då var it på väg att övergå från att främst vara en stödfunktion till att bli det centrala affärsverktyg som det är idag. HCL såg möjligheter i Norden som startade en gynnsam och ömsesidigt fördelaktig relation som nu gör att företaget är en av regionens ledande leverantörer av it-lösningar.

Det var uppenbart att Norden och Sverige lockade som bas för företagets huvudkontor. HCL:s EVP Nordic and DACH Head, Pankaj Tagra, förklarar: "Norden är en intressant region. Trots att befolkningen är liten finns det fler miljardföretag per capita än i någon annan region. De flesta av dessa företag är globala till sin natur, så det finns automatiskt ett globalt tankesätt. Och om företagen vill växa måste de blicka utåt för att kunna växa. Det är en win-win-situation där vi kan hjälpa företagen att transformera sin verksamhet och samtidigt växa själva."

Det digitala uppsvinget har skapat utmaningar och möjligheter inom alla sektorer, och företag över hela spektrumet ser över sin verksamhet för att se till att de fungerar så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Att se till att kundupplevelsen från början till slut är optimerad är avgörande för företagens framgång.

Sverige har en mycket intressant kultur. Eftersom arbetsmarknaden är liten har människor olika färdigheter, vilket ger arbetskraften bred kunskap som en global organisation kan utnyttja. Pankaj Tagra, HCL:s EVP Nordic and DACH

Pankaj Tagra sade: "Många stora företag, från detaljhandeln till tillverkningsindustrin, har problem med äldre teknik som de vill lösa. Nya regler, nya arbetssätt och kundernas efterfrågan driver den digitala transformationen i nästan alla företag. Företagen måste vara anpassade till den nya användarupplevelsen och marknadens snabba utveckling och kunna införa ny teknik för att möta dessa utmaningar.

"Det handlar dock om mer än teknikimplementering, vi strävar efter att öka hastigheten, kvaliteten och förbättra den holistiska användarupplevelsen från början till slut. Det är så vi skapar mervärde för våra kunder."

Att vara baserad i Sverige har ökat HCL:s förmåga att möta dessa utmaningar.

Tydligheten i skattelagstiftningen, förutsägbarheten i politiken och hur okomplicerat det är att göra affärer anges ofta som skäl till att företag huvudsakligen baserar sin nordiska verksamhet i Sverige, som är regionens största marknad.

HCL:s introduktion i Sverige underlättades av Business Swedens praktiska och handfasta sätt att hjälpa internationella företag att komma in på den svenska marknaden. Pankaj Tagra förklarar: "Jag trodde att de skulle dela med sig av dokument eller broschyrer som vi skulle behöva läsa, men jag hade aldrig förväntat mig en så hög servicenivå och ett så välkomnande tillvägagångssätt."

"Vi har byggt upp en relation med Business Sweden över tid. Om vi behöver råd om hur vi ska anställa utländska talanger, om vi vill ha kontakt med universitet för att rekrytera akademiker eller om vi behöver stöd för att hitta platser för vårt nästa leveranscenter, hjälper Business Sweden oss."

Men för Pankaj Tagra och HCL har de kulturella fördelarna med ett svenskbaserat företag varit den verkliga uppenbarelsen.

"Sverige har en mycket intressant kultur. Eftersom arbetsmarknaden är liten har människor olika färdigheter, vilket ger arbetskraften en bred kunskap som en global organisation kan utnyttja.

"Planering och en vilja att skapa konsensus är två saker som utmärker sig. Jag älskar kulturen med 'planera, planera, planera och genomföra'. Att söka konsensus innebär, under en tekniktransformation, att man tar med sig människor från början, vilket är ovärderligt när det gäller genomförandet. Att ha alla intressenter med på tåget för att åstadkomma en transformation resulterar i ett prickfritt genomförande."

"Det svenska samhället har gjort en konst av att planera och skapa samförstånd. När man kombinerar detta med den indiska affärskulturen, att göra saker snabbt och hantera osäkerhet, kan det skapa magi."

HCL har nu 14 leveranscenter i Norden, em regional hub i Göteborg och ett regionalt huvudkontor i Stockholm.

 

Utmaning

Att förstå de initiala kraven för att komma in på marknaden, inklusive skatter, regelverk, arbetsrätt och andra affärskritiska behov. Löpande behov av att säkra lokala talanger, expandera till nya marknader, bygga upp lokala nätverk och identifiera lämpliga platser för expansion av leveranscenter.

Lösning

Genom att samarbeta med Business Sweden på konsultbasis fick HCL marknadsinsikter och stöd, vilket påskyndade företagets första marknadsintroduktion och gav stegvisa råd om regelverk och affärsprocesser. HCL arbetade med Business Sweden för att få tillgång till lokala nätverk och universitet, vilket har frigjort resurser och skapat affärsmöjligheter.

Resultat

HCL har blivit ett ledande teknikföretag i Norden och har etablerat en stark närvaro hos lokala och globala företag. Senast har de arbetat med Volvo och Electrolux i nästa generations transformationsprojekt. HCL tilldelades Göteborgs Stads nyckel 2017.


OM HCL

HCL är ett ledande globalt teknikföretag som hjälper kunder över bransch- och sektorsgränserna att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar genom att transformera sin verksamhet för en digital tidsålder. HCL har verksamhet i 44 länder och har funnits i Norden sedan 2007. Företaget arbetar med några av regionens största företag, som Volvo och Electrolux.


WHY SWEDEN Varför Sverige?
  • Hög koncentration av internationella företags huvudkontor.
  • Avancerad it och digitalisering i alla affärsekosystem och sociala ekosystem.
  • Tydlig skattelagstiftning och lätt att göra affärer.