En stor del av världens största och mest snabbväxande ekonomier ligger i Asien och Stillahavsområdet. De är så många att området betraktas som den primära tillväxtmotorn i världen. Över hälften  av den globala tillväxten sker där och det är en siffra som dessutom kommer att öka. I APAC finns hela 22 av världens 37 megastäder. Inom  bara några år beräknas marknaden i regionen vara den största i världen.

STORA MÖJLIGHETER FÄR SVENSKA FÖRETAG

För många företag har det blivit avgörande att etablera en närvaro i regionen eftersom mot bakgrund av de stora affärsmöjligheterna. Fler än 20 länder ingår i regionen. Det är en gigantisk marknad –med olika kulturer, religioner, språk, och trender som skiljer sig från stad till stad.

Många stora svenska industriföretag är därför etablerade i regionen sedan länge. Ett resultat av deras långa lokala närvaro är att svenska produkter och varumärken har ett grundmurat gott rykte – både kring kvalitet och av att ligga i teknologisk framkant.  Svenska SME-företag upplever dock att det kan vara besvärligt att etablera sig i regionen och de ligger för närvarande efter sina europeiska konkurrenter vad gäller export till APAC. Orsakerna har i studier bland annat visat sig vara avståndet, kulturella skillnader, upplevd affärsrisk samt egna flaskhalsar i form av bristande egna resurser.

Hållbarhet fortsätter att vara regionens största hinder för dess konkurrenskraft, vilket samtidigt leder till en ökad efterfrågan på hållbar innovation. Här ligger svenska företag i framkant.

VÅR NÄRVARO I REGIONEN

Business Sweden har en stor APAC-avdelning i Sverige och över 150 affärsutvecklare på plats runt om i regionen, samtliga med stor kunskap om den lokala marknaden och dess förutsättningar.