En försvarlig del av världens största och mest snabbväxande ekonomier ligger i Asien och Stillahavsområdet. De är så många att området måste betraktas som den primära tillväxtmotorn i världen. Över 50% av den globala tillväxten sker där och det är en siffra som dessutom kommer att öka. APAC är också regionen där man hittar hela 22 av världens 37 megastäder och år 2020 kommer den framväxande medelklassen i regionen vara den största på jorden, en medelklass som redan överträffar Europa i konsumtion. Och inom fem år kommer marknaden i APAC vara den största i världen.

En region rik på möjligheter

För många företag har det helt enkelt blivit avgörande att etablera en närvaro i regionen eftersom den är så rik på möjligheter. Många stora svenska industriföretag har redan ett ansenligt arv i regionen eftersom de etablerade sig där så tidigt. Ett resultat av deras långa närvaro är att svenska produkter och varumärken fått ett grundmurat gott rykte kring kvalitet och av att ligga i teknologisk framkant. Men att etablera sig som ny i regionen kan trots detta upplevas som besvärligt, och svenska företag i SME-segmentet ligger för närvarande efter sina europeiska konkurrenter gällande export till APAC. I studier man gjort visar det sig att skälet till detta är att man upplever det som en utmaning på grund av avståndet, kulturella skillnader, upplevd affärsrisk samt egna flaskhalsar i form av bristande egna resurser osv.

Aptit på ny och hållbar innovation

Men potentialen är verkligen massiv – inte minst tack vare att hållbarhet fortsätter att vara regionens största hinder för dess konkurrenskraft, vilket förstås samtidigt leder till en stor aptit på ny och hållbar innovation. Och detta är ju ett av svenska företags paradgrenar. Emellertid kommer en etablering på en marknad som APAC alltid att innebära utmaningar som kräver ett unikt tillvägagångssätt.

Trots allt så ingår fler än 20 länder i regionen – en gigantisk marknad med olika kulturer, religioner, språk, samt trender som skiljer sig från stad till stad.

Vår närvaro i regionen

Här kan Business Sweden hjälpa till. Vi har en stor APAC-avdelning i Sverige och affärsutvecklare på plats runt om i själva regionen, samtliga med djupa och initierade kunskaper om varje hörn på de olika marknaderna.