Indonesien är en intressant marknad av flera skäl. Här finns rika naturresurser och en demografiskt välbalanserad och snabbt växande medelklass som driver inhemsk konsumtion. Det är också den största ekonomin i organisationen ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). År 2030 kommer Indonesien att ha nästan 300 miljoner invånare, och beräknas bli den sjunde största ekonomin i världen.

En toppnation inom tillverkning

Redan idag är Indonesien en av världens tio största tillverkningsnationer. För att öka tillväxten ytterligare har regeringen introducerat flera reformer som inkluderar både skattelättnader och utveckling av nya industriområden.

Affärsmöjligheter

Ökad köpkraft, tekniskt kunnig arbetskraft och stora offentliga investeringsprojekt skapar tillväxt och nya möjligheter i många branscher. Den privata konsumtionen står för cirka 60 procent av landets BNP, och det är en av de främsta orsakerna till att många utländska företag väljer att utvidga sin verksamhet här.

Ericsson var på plats i Indonesien redan år 1907, och sedan dess har många andra svenska företag följt i deras fotspår. Idag är cirka 80 företag med svensk anknytning aktiva i landet, och många fler undersöker vilka möjligheter som finns. Svenska produkter och tekniker representeras också genom indonesiska företag och partners.

Utmaningar för Svenska företag

För att din etablering i Indonesien ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att vara medveten om potentiella utmaningar. Många svenska företag har svårt att hänga med i Indonesiens regelverk, som har en tendens att ändras regelbundet. En annan ständigt aktuell risk är korruption. Som handelssekreterare Erik Odar säger i intervjun nedan, det är viktigt att förbereda sig väl och lyssna på råd från lokala experter.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har funnits i Indonesien sedan 2012. Teamet på kontoret i Jakarta hjälper dig att lösa potentiella utmaningar under internationaliseringsprocessen. Några av våra vanligaste tjänster inkluderar marknadsanalyser, strategisk rådgivning och kartläggning av lämpliga partners. Vi ger också råd om hur svenska företagare kan undvika korruption.

JAKARTA_INDONESIA bayu-syaits-Uz-LsnjxJ6U-unsplash.jpg

Erik Odar

Trade & Invest Commissioner Indonesia
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Indonesien?

Indonesien är en av världens största marknader och fortsätter att växa varje år. Det finns gott om plats för nya innovationer och produkter. Både offentlig och privat sektor är intresserad av svenska innovationer, kvalitetsprodukter och hållbara lösningar. Företag som erbjuder konsumentvaror, produkter till tillverkningsindustrin och lösningar inom infrastruktur kommer att hitta intressanta möjligheter. Indonesien är en utspridd nation med varierade lokala behov, och därför finns en efterfrågan på lösningar och tjänster som underlättar leveranser och samarbeten på distans.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Indonesien?

Det kan vara en utmaning att få tag på marknadsinformation i Indonesien, vilket gör det svårt att veta var och hur man ska börja. Ofta behövs lokal personal eller lokala partners för att man ska hitta relevant information om lämpliga projekt och affärsmöjligheter. En annan utmaning är att regelverket utvecklas och förändras hela tiden, så det är inte så lätt att sköta administrationen och försäkra sig om att man följer lokala lagar. Korruption är ett annat återkommande problem. Det finns också några få branscher i landet som inte tillåter utländskt ägarskap. De här utmaningarna kan lösas med god planering och noggranna förberedelser. Det är också viktigt att få hjälp och stöd från lokala experter.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Indonesien?

Lokalbefolkningen är i allmänhet glad, entusiastisk och nyfiken, men det är ändå viktigt att följa upp ofta för att få saker att hända. Det är viktigt att utveckla ett bra förhållande med lokala partners. Precis som i många andra asiatiska länder är den personliga relationen ofta lika viktig som produkten och erbjudandet.

Kontakt
Telefon +62 (0) 21 570 6000 E-post