High potential opportunities

High potential opportunities (HPO) är ett program som hjälper svenska företag att hitta och vinna de mest intressanta exportaffärerna utomlands.

Business Sweden vill ge företag bästa möjliga chans att säkra de största affärsprojekten världen över. Vår roll i programmet HPO är dels att identifiera affärer av intresse, och dels att hjälpa svenska företag att vinna dessa affärer. Vi har goda förutsättningar att driva igenom de mest lovande projekten eftersom vi har en helhetsbild av allt stöd som finns, från en strategisk plan och förberedelser till finansiering.

Företag som är med i programmet får hjälp av våra globala affärsutvecklare som kartlägger och utvärderar de viktigaste exporttransaktionerna över hela världen. Vi gör detta i nära samarbete med svenska företag, utrikesdepartementet och organisationerna som ingår i Team Sweden, till exempel Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK).


Så kan vi hjälpa ditt företag

Business Sweden samarbetar också med EKN och SEK för att ge svenska företag bättre villkor i sin relation med internationella partners. Dessa samarbeten har en positiv effekt på svenska affärsrelationer i allmänhet. Vi fokuserar särskilt på globala EPC-entreprenörer (bygg-, konstruktions- och systemintegreringsföretag) och internationella affärsbanker. Tillsammans med bankerna organiserar vi aktiviteter både i Sverige och på de utvalda marknaderna.