Sverige är ett av de mest utvecklade post-industriella länderna i världen, en position som ser ut att vara fundamentalt säker. Levnadsstandarden och förväntad livslängd är bland de högsta i världen och Sverige hamnar regelmässigt i topp på listor som rankar affärsklimat, hållbarhet, global konkurrenskraft, språkfärdigheter, produktivitet samt innovation – den senare med en placering långt över genomsnittet inom EU. Sverige är känt för sin neutralitet och dess tro på öppenhet, jämställdhet och mångfald har skapat ett klimat där folk vågar ta risker och vara innovativa. En snabb titt på vår långa historia av att producera några av världens främsta industriföretag är bevis nog. Svenskar är ödmjuka men också nyfikna och framåtlutade ”doers”, och generellt sett mycket beresta. Vi ser oss själva som världsmedborgare och söker oss aktivt till olika utmaningar eftersom vi vet att blir vi bättre och mer konkurrenskraftiga genom att lösa dem. Och vi gör det tillsammans.

Samverkan - modell för att lösa globala utmaningar

En djupgående samverkan mellan det offentliga och privata näringslivet är kärnan i ”den svenska modellen” och samarbete uppmuntras överallt. Detta unika fokus ser vi också som nyckeln för att lösa de problem som landet möter, och som en viktig faktor bakom den robusta tillväxt vi upplevt under många år.


Det har också gjort att vi lyckats skapa en tech-industri i världsklass, blivit globala ledare inom digitalisering samt införlivat hållbarhet som en naturlig del i allt som görs. Det här gör oss till en mycket attraktiv samarbetspartner för att utveckla lösningar för framtiden; en allt mer affärskritisk fördel i en allt mer värdedriven omvärld.

Så hjälper vi ditt företag

På Business Sweden hjälper vi internationella företag som vill investera och expandera på den här stabila och mycket dynamiska marknaden, samt svenska företag som vill använda Sverige som en plattform för att expandera utomlands. Vi gör det genom strategisk rådgivning, praktisk support, marknadsinsikter och ett mycket brett nätverk.