Sverige är ett av de mest utvecklade postindustriella samhällena i världen, en position som inte ser ut att förändras. Levnadsstandarden och den förväntade livslängden är nästan oöverträffad och Sverige ses regelbundet på toppen av rankingen av företagsklimat, hållbarhet, global konkurrenskraft, språkkunskaper, produktivitet och innovation – det sista med en prestandanivå långt över EU:s genomsnitt.

Sverige är känt för sin neutralitet och engagemanget kring öppenhet, jämlikhet och mångfald har skapat en miljö där människor våga ta risker och vara innovativa. En snabb titt på landets långa historia av att ha skapat några av världens mest framgångsrika industriföretag är bevis nog. Industrisektorn står för inte mindre än 70 procent av Sveriges totala exportvärde och skapar jobb för nära 20 procent av den arbetande befolkningen.

Svenskar är ödmjuka men nyfikna och framåtriktade doers, generellt sett väl beresta och de ser sig själva som en del av en global värld där man aktivt söker utmaningar, med insikten att utmaningar som blir lösta gör dem mer konkurrenskraftiga.

 
SAMSKAPANDE LÖSER GLOBALA UTMANINGAR

Partnerskap mellan det offentliga och det privata är kärnan i ”den svenska modellen” och samskapande uppmuntras överallt. Detta unika fokus ses som en nyckel till att lösa de utmaningar vi står inför och anses allmänt som en

huvudsaklig drivkraft för Sveriges långvariga och årliga tillväxt.

Samskapande har också format en tekniksektor i världsklass och är ryggraden i Sveriges banbrytande prestationer på hållbarhetsområdet, vilket genomsyrar varje bransch. Med runt 100 testbäddar och demonstrationsanläggningar som är öppna både för inhemska och utländska företag har Sverige blivit en perfekt testplats för morgondagens lösningar.

HUR KAN VI HJÄLPA TILL?

Business Sweden hjälper internationella företag att investera och expandera i Sverige och dra nytta av möjligheter inom en lång rad industrier. Det här gör vi genom att leverera strategiska råd, praktisk support, marknadsinsikter och tillgång till ett omfattande affärsnätverk.