MEA-regionen utmärks av blomstrande ekonomisk tillväxt och stark reformvilja. Å andra sidan består regionen även av humanitära katastrofområden och utbredd politisk instabilitet. Tillväxten är mer än 3 procent i genomsnitt, men flera länder är fortfarande beroende av bistånd från utlandet. Vad gäller möjligheter för svenska företag är MEA en dynamisk region med stor potential, detta tack vare den snabba urbaniseringen och den tekniska utvecklingen.

Mot en digital ekonomi

Befolkningen i många städer i MEA-regionen utgörs till stor del av en välutbildad och tekniskt kunnig yngre generation. Regionens utveckling mot en digital ekonomi drivs framför allt av denna nya, konsumentvänliga medelklass. Användning av mobiltelefoner och sociala medier ökar kraftigt, vilket påskyndar digitaliseringsprocessen och ger bättre förutsättningar för utländska investeringar. Den snabba urbaniseringen ger segment som ICT, transport och infrastruktur, hälsa, energi och gruvdrift enorm potential inom MEA. Svenska företag har goda chanser att lyckas tack vare en hög efterfrågan på teknisk innovation.

Tänk lokalt

Eftersom utvecklingen koncentreras till storstäderna är det en god idé att bestämma vilka städer som passar dina produkter eller tjänster, istället för att utgå från hela länder. I en region så långt från Skandinavien kan det vara utmanande att förstå den lokala företagskulturen. En detaljerad marknadsanalys kan hjälpa dig att kartlägga de bästa affärsmöjligheterna. När du har hittat dina prioriterade områden är det viktigt att undersöka de lokala konsumenternas behov och ta reda på vilka kommunikationskanaler dina utvalda målgrupper använder.

Vår närvaro i regionen

Fyra procent av Sveriges export går för närvarande till MEA. Det finns ungefär 200 svenska företag i Förenade Arabemiraten, som är det sjätte rikaste landet i världen baserat på BNP per capita.

Business Sweden hjälper företag i hela regionen från våra fem kontor i Kenya, Marocko, Saudiarabien, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Våra medarbetare består av en blandning av svenska och lokala experter som kan hjälpa dig att navigera i den här mångskiftande delen av världen. Tack vare vårt breda kontaktnätverk kan vi hjälpa dig att hitta samarbetspartners både inom privat och den offentlig sektor. Business Sweden stöder också företag i MEA som planerar att utöka sin verksamhet i Sverige.