Vi stödjer internationella företag att investera i Sverige. Här följer en lista över vanliga utmaningar och hur vi kan hjälpa dem.

Hur stödjer ni internationella företag som letar efter investeringsmöjligheter i Sverige?

Varje företag är unikt, och därför utgår vi alltid från deras specifika behov och situation samt från aktuella marknadsförhållanden och tillgängliga resurser.

Så här kan vi hjälpa till:

 • Hitta och utvärdera affärsmöjligheter som passar företagets specifika behov och / eller strategi
 • Ta fram och jämföra vilka alternativ som finns innan företaget går vidare

Många internationella företag är inte så insatta i Sveriges affärsmiljö och dess industrier. Kan ni hjälpa dem?

Det kan vi absolut. Om ett företag ska lyckas på en ny marknad kan det kan vara helt avgörande att ha tillräckliga kunskaper om den lokala affärsmiljön.

Så här kan vi hjälpa till:

 • Ta fram rapporter och analyser om relevanta branscher och / eller branschsegment
 • Kartlägga de viktigaste punkterna, till exempel vad det kostar att starta och driva ett företag i Sverige, skattekostnader och -regler, tillgång på lokal kompetens och relevanta bestämmelser inom arbetsrätt och invandring.

Vad kan ni göra för internationella företag som söker efter lämpliga affärspartners och lokal kompetens?

Om ett nytt företag ska kunna växa behövs rätt kompetens och relevanta tekniska lösningar. Vi vet att detta kan vara svårt för internationella företag, som ofta saknar kontakter.

Så här kan vi hjälpa till:

 • Introducera företagen till regionala partners och deras lokala nätverk
 • Identifiera relevanta industrikluster och / eller branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet, innovationsföretag osv.
 • Hänvisa företagen till lämpliga supportorganisationer och samarbetspartners som bokföringsbyråer, advokater, revisorer och lönebyråer

Hjälper ni internationella företag att söka efter och utvärdera olika orter och lokaler i Sverige?

Det gör vi! Att hitta en etableringsplats och förstå dess fördelar i en ny marknad kan vara tidskrävande. Vi hjälper till genom hela site selection-processen för att säkerställa en smidig etablering i Sverige.

Så här kan vi hjälpa till:

 • Hitta tillgängliga siter i vårt interaktiva kartverktyg
 • Strategisk rådgivning i processen att utvärdera potentiella lokaliseringar
 • Koordinera site selection-processen, jämföra lokaliseringar och organisera sitebesök

Hur kan internationella företag försäkra sig om att de följer lagar och regler vid rekrytering och andra processer?

När man ska expandera på en ny marknad måste man ta reda på vilka lokala lagar och förordningar som gäller, och sätta sig in i vad som krävs för att driva ett företag och anställa personal. Detta är en utmaning för de flesta som är nya på den svenska marknaden.

Så här kan vi hjälpa till:

 • Hänvisa företag till relevant information om juridiska riktlinjer samt frågor som rör bokföring och anställning av personal
 • Ge råd om registrering av företag, rekrytering och uppehållstillstånd

Företag som utvärderar sina investeringsbeslut kan behöva fakta som stödjer deras etablering och verksamhet i Sverige. Ingår detta i era tjänster?

Ja, det gör det. För att ett företag ska fortsätta växa är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar inom branschen och se över sina investeringsbeslut.

Så här kan vi hjälpa till:

 • Göra kostnadsanalyser och jämföra Sverige med andra länder
 • Sätta företag i kontakt med nyckelpersoner inom branschen, både inom offentlig och privat sektor
 • Hjälpa företag att utvärdera olika platser i Norden

Generella frågor kring investeringar i Sverige