Affärsmöjligheter beror ofta av skicklig arbetskraft, nya kunder, kostnadseffektivitet och olika typer av nätverk t.ex. innovationssystem eller kluster. Många av dessa möjligheter har regional eller lokal karaktär och svensk investeringsfrämjande hanteras därför genom regionala organisationer som ansvarar för att attrahera investeringar samt för att leda och samordna det långsiktiga samarbetet för exportfrämjande över hela världen.

Investeringsfrämjande samarbete

Business Sweden samarbetar med de regionala Team Sweden-organisationerna för att identifiera affärs- och investeringsmöjligheter, marknadsföra Sverige och svenska företag internationellt och leverera bästa möjliga service till potentiella investerare. Olika regioner har kompletterande kompetenser, vilket innebär att Business Sweden från nationell nivå kan samla mer konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter till internationella investerare.

Lär känna regionala investeringsfrämjande organisationerna här.

STOCKHOLM_jon-flobrant-bK2nx6uEJnc-unsplash.jpg

Regionala exportcentra och exportfrämjande aktiviteter

Förutom skapandet av Team Sweden har den svenska regeringen utvecklat så kallade regionala exportcentra runt om i Sverige. De specifika förhållandena i varje region som har resulterat i något olika uppsättning av samarbete i respektive region. Den regionala exportsamverkans arbete fokuserar på genomförande av gemensamma aktiviteter som kundinteraktioner, seminarier och konferenser. Tillväxtverket koordinerar insatsen för att säkerställa kunskapsöverföring mellan regionerna och bevilja projektfinansiering för att stödja insatserna. Business Sweden är en nyckelaktör för att nå målet för den regionala exportsamverkan och en aktiv partner i de gemensamma aktiviteterna som arrangeras.

Läs mer om regional exportsamverkan här.