Det finns många paralleller mellan Österrike och Sverige som internationella marknader. Med sina nio miljoner invånare har Österrike ungefär lika stor befolkning som Sverige. De två länderna har också mycket gemensamt i form av värderingar, konsumentbeteende, befolkningsstruktur, social välfärd, neutral politik och ett stort antal små och medelstora innovativa företag. Allt detta gör det smidigt för skandinaviska företag att komma in på marknaden.

MÖJLIGHETER FÖR SVENSKA FÖRETAG

Österrike har under senaste tiden fått mer uppmärksamhet av svenska företag som vill växa utomlands. Några anledningar är den stabila marknaden, teknisk mognad och mindre konkurrens jämfört med den större grannen Tyskland. Det geografiska läget och det kulturella arvet gör dessutom Österrike till en språngbräda till övriga grannländer.

GOTT RYKTE GER FÖRSPRÅNG

En stor del av Sveriges främsta industrier representeras i Österrike genom dotterbolag. Svenska produkter och tjänster förknippas med kvalitet, pålitlighet och integritet. Vårt goda rykte ger svenska företag som vill expandera i Österrike ett rejält försprång, så det bör inte underskattas.

SÅ HJÄLPER VI DITT FÖRETAG

Business Swedens kontor ligger i Wien. Därifrån täcker vi även Schweiz, Ungern, västra Balkan och Israel. Planerar du att utveckla eller expandera ditt företag här erbjuder vi allt från marknadsanalyser och strategisk rådgivning till ett omfattande kontaktnät, som kommer väl till hands om du behöver hjälp med att hitta lokala partners eller distributörer.

VIENNA_jacek-dylag-OmIx515PF38-unsplash.jpg