Världens största importör av varor och tjänster är också världens största konsumentmarknad med 325 miljoner människor. USA är också Sveriges största exportmarknad utanför EU, med en total årlig export av varor och tjänster som värderas till cirka 90 miljarder SEK. USA:s tio största industrier, till exempel tillverkning, hälso- och sjukvård, finanstjänster, utbildning och konsumentprodukter, står var och en för en årsomsättning som är större än Sveriges totala BNP.

affärsmöjligheter för svenska företag i usa

Mer än 1 600 svenska företag är redan verksamma i USA. De har ett gott rykte och utmärker sig med sina kvalitetsprodukter och innovativa lösningar. Ungefär 25 procent av svenska företags globala intäkter kommer från USA. Flera industriella kluster, till exempel IT, design, finanstjänster, transportsystem och sjukvård är av intresse för svenska företag. Genom att etablera en lokal närvaro i dessa kluster får svenska företag tillgång till kompetens, kapital och stordriftsfördelar.

Så hjälper vi ditt företag expandera

Business Sweden har funnits i USA sedan 1970-talet. Vårt lokala team på cirka 30 personer täcker alla 50 stater genom våra kontor i New York, Chicago och San Francisco. Några av våra viktigaste tjänster är framställning av skräddarsydda marknadsanalyser, strategisk rådgivning, och att hitta lämpliga partners och pålitliga juridiska rådgivare. Företag som befinner sig i början av sin internationaliseringsresa kan också få hjälp av våra affärsutvecklare i Sverige.

SANFRANCISCO_tim-foster-o4mP43oPGHk-unsplash.jpg
NEWYORK_nicolai-berntsen-F3uyey6ours-unsplash.jpg