Världens största importör av varor och tjänster är också världens största konsumentmarknad med 325 miljoner människor. USA är också Sveriges största exportmarknad utanför EU, med en total årlig export av varor och tjänster som värderas till cirka 90 miljarder SEK. USA:s tio största industrier, till exempel tillverkning, hälso- och sjukvård, finanstjänster, utbildning och konsumentprodukter, står var och en för en årsomsättning som är större än Sveriges totala BNP.

Blomstrande ekonomi

Eftersom den amerikanska ekonomin blomstrar passar det utmärkt att ta tillfället i akt och satsa på att utveckla eller öka försäljningen i USA. Var bara medveten om att den amerikanska marknaden kan bjuda på tuff konkurrens, och det kan vara svårt att förstå sig på rättssystemet. Läs mer om vanliga utmaningar för svenska företag i intervjun med vår handelssekreterare Ann-Sofie Safa nedan.

Viktiga industrier

Mer än 1 600 svenska företag är redan verksamma i USA. De har ett gott rykte och utmärker sig med sina kvalitetsprodukter och innovativa lösningar. Ungefär 25 procent av svenska företags globala intäkter kommer från USA. Flera industriella kluster, till exempel IT, design, finanstjänster, transportsystem och sjukvård är av intresse för svenska företag. Genom att etablera en lokal närvaro i dessa kluster får svenska företag tillgång till kompetens, kapital och stordriftsfördelar.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har funnits i USA sedan 1970-talet. Vårt lokala team på cirka 30 personer täcker alla 50 stater genom våra kontor i New York, Chicago och San Francisco. Några av våra viktigaste tjänster är framställning av skräddarsydda marknadsanalyser, strategisk rådgivning, och att hitta lämpliga partners och pålitliga juridiska rådgivare. Företag som befinner sig i början av sin internationaliseringsresa kan också få hjälp av våra affärsutvecklare i Sverige.

SANFRANCISCO_tim-foster-o4mP43oPGHk-unsplash.jpg
NEWYORK_nicolai-berntsen-F3uyey6ours-unsplash.jpg

Ann-Sofie Safa

Trade & Invest Commissioner USA
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i USA?

USA är en nyckelmarknad för många svenska företag, tack vare våra långvariga och starka relationer. Kombinationen världens största ekonomi och världens största konsumentmarknad lockar fortfarande. Storleken på den amerikanska marknaden är viktig, men här finns också kunskaper och innovationskraft som globala företag kan dra nytta av. USA ligger i topp på Världsbankens så kallade Ease of Doing Business Index. Företag med ett konkurrenskraftigt erbjudande och resurser att investera i en större marknad har goda chanser att lyckas.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i USA?

En av de största utmaningarna för svenska företag är att förstå rättssystemet och hur man löser eventuella juridiska tvister. Ett sätt att hantera detta är att registrera ett lokalt aktiebolag (Inc.). Många företag underskattar också den hårda konkurrensen och att investeringen kan ta mer tid och resurser än väntat, vilket kan vara en finansiell risk. En annan utmaning är att det kan vara komplicerat och ta lång tid att få arbetsvisum. Företag bör se till att de som behöver visum har eller kommer att ha ledande befattningar. Man måste också komma ihåg att tidsskillnaden mellan Sverige och USA kan vara en hel arbetsdag i vissa fall. Detta gör det svårt att arbeta i USA utan en lokal närvaro.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i USA?

Affärsförhandlingar i USA är direkta och fokuserar ibland mer på kortsiktiga vinster än på långsiktiga relationer. Amerikanerna uppskattar om du förstår värdet av en produkt eller tjänst, och respekterar de som låter bli att kompromissa om priset. Attityden "tid är pengar" är fortfarande vanlig, och det är viktigt att stå på sig under förhandlingar. Det är också bra att veta att priserna kan variera beroende på förhandlingarna, till och med så mycket som 20-30 procent i vissa branscher.

Kontakt
Telefon +1 415 835 3000 E-post Ann-Sofe Safa frilagd.png