Sverige är hemvist för ett av världens mest avancerade och dynamiska kluster för e-mobilitet och erbjuder stora möjligheter för hållbar tillverkning, biltestning och utveckling av nya idéer. 

Ekosystemet för smart transport i Sverige ligger i framkant av utvecklingen inom elektrifiering och utformningen av framtidens mobilitet och för samman globala aktörer som Volvo Cars och Volvo Group, Scania, Bombardier och Ericsson, med ledande forskare och teknik-innovatörer som Einride, Nevs och Polestar, för att nämna några nyckelspelare.

Tillsammans arbetar de för att öka trycket på skiftet till ett elektrifierat och digitalt drivet transportsystem. Framstegen tar nu fart på fyra fronter som kommer att bli avgörande för framtiden: delad mobilitet, utfasning av fossila bränslen, självkörande bilar och konnektivitet.

En transformation av transportsektorn är en av grundstenarna för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Även om detta är en gigantisk uppgift förflyttar nu bil- och teknikspecialister gränserna inom elfordonstillverkning, mjukvaruutveckling, säkerhetssystem, komponentleveranser, testning och R&D.

002_ElectricCharger_B.jpg
 
SVERIGE DRIVER PÅ INOM MOBILITETSTEKNIK

Sveriges fordonsindustri och dess underleverantörsnätverk är strategiskt viktig och står för ungefär 15 procent av nationens totala export. Sektorn sysselsätter 155 000 människor, varav många nu anpassar sig till en ny konkurrenssituation.

Sveriges traditionella leverantörskedja för bilindustrin förändras snabbt till ett värdenätverk med nya aktörer, partnerskap och affärsmodeller. Nya tekniker och koncept utvecklas ofta i samarbetsmiljöer, från saminnovationshubbar och plattformar till testarenor, varav några av dem är samfinansierade av staten och den privata sektorn.

Göteborgsområdet är en av världens mest kunskapsintensiva regioner per invånare när det kommer till fordonsutveckling och framtidens e-mobilitetslösningar.

Fler och fler internationella företag har sett fördelarna med att investera i regionen tack vare den tillgång som redan finns till kunniga ingenjörer och expertis inom mobila kommunikationssystem, konnektivitet och automation. Göteborg har redan integrerat självkörande skyttelbussar i kollektivtrafiken.

Fem styrkor i Sveriges ekosystem för smart transport:

  • Fler än 17 testbäddar som fokuserar på trafiksäkerhet, simuleringar för autonom körning, testning av komponenter, digital teknik och övervakning (AI, IoT, lidar), batteriutveckling och hybridsystem
  • Ett starkt arv av fordons- och komponenttillverkning med ett rykte i världsklass för innovation kring vägsäkerhet
  • Dynamiska bilkluster där fordonstillverkare och leverantörer, teknik-startups och akademin saminnoverar kring framtida mobilitetslösningar
  • Avancerad digital infrastruktur och leverantörsnätverk för utveckling av e-mobilitet och tillverkning
  • Fossilfritt elnät med EU:s högsta andel förnybar energi

Sveriges ledande position inom digitalisering ger perfekta förhållanden för att testa nya innovationer och tillämpa nya teknologier.

När det kommer till fordonstestning har Sverige blivit förstahandsvalet tack vare toppmoderna anläggningar där fordon och komponenter kan testas i alla typer av klimat och förhållanden, från arktiska temperaturer till simulerad ökenhetta. Här är några exempel på tillgängliga möjligheter för testning och saminnovation.

Mobility Xlab: Grundat av CEVT, Ericsson, Volvo Cars, Volvo Group, Veoneer ochd Zenseact, med uppbackning från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Den här innovationshubben skapar en språngbräda för startups inom mobilitetsteknik.

AstaZero: Världens första testmiljö för framtidens vägsäkerhet i full skala, öppen för svenska och internationella fordonstillverkare, leverantörer, forskare och tillsynsmyndigheter. Anläggningen låter deltagare testa och certifiera sina produkter i ett brett spektrum av simulerade trafikmiljöer och scenarion.

Urban ICT Arena: Öppen plattform för urban mobilitet som utforskar möjligheterna med självkörande och uppkopplade fordon genom att använda testmiljöer i det verkliga livet.

NYA TILLVÄXTMARKNADER

Business Sweden arbetar med inhemska och utländska företag inom ekosystemet Smart transport för att snabba på tillväxten och fånga affärsmöjligheter i Sverige och utomlands. Sverige erbjuder ett brett spektrum av investeringsmöjligheter inom tillverkning, säkerhetssystem, komponenter och testning såväl som forskning och utveckling.

Framtidens mobilitet formas just nu i Sverige med innovationer inom självkörande fordon, konnektivitet, alternativa bränslen, elektrifiering och plattformar för delad mobilitet.

Våra insatser för att stötta svenska leverantörer koncentreras till de största marknaderna för fordonstillverkning som Tyskland, Frankrike, USA, Kina, Japan och Sydkorea. Men med tanke på den snabba utvecklingen breddar vi vårt fokus och våra aktiviteter till länder som Taiwan, Italien, Spanien och Storbritannien.

Vill du investera eller expandera inom Sveriges ekosystem för smart transport? Vårt team erbjuder handfast stöd och alla marknadsinsikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill öka din globala försäljning, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.