Tyskland är världens fjärde största industriland med 84 miljoner människor. Den genomsnittliga köpkraften per capita överstiger Sveriges, och fyra tyska regioner har högre BNP än oss. Det är knappast förvånande att vår viktigaste handelspartner kallas Europas ekonomiska motor.

Starka ekonomiska band

De ekonomiska banden mellan Sverige och Tyskland är starka, och mer än 1 500 svenska företag och dotterbolag finns redan på den tyska marknaden. Tyskland är också det land som investerar mest i Sverige, med 1 000 dotterbolag på den svenska marknaden.

Otaliga affärsmöjligheter

Svenska företag och produkter har ett utmärkt rykte och uppskattas av tyska företag och konsumenter för sin innovationskraft och kvalitet. Dessutom råder det stor efterfrågan på lösningar inom områden där svenska företag är branschledare. Några exempel på industrier med särskilt lovande utsikter är digitalisering av offentlig och privat industri, 5G- och fiberanslutning, energieffektivitet, e-hälsa, hållbara livsmedel, och utveckling av konsumentmarknaden mot e-handelslösningar och digitala betalningstjänster. Det finns också många områden som Tyskland och Sverige kan tackla gemensamt, till exempel AI och batteriteknik.

År 2017 slöts ett innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland. Partnerskapet har fört våra företag och institutioner närmare varandra och främjar innovativa lösningar, ny export och ökad konkurrenskraft. Tillsammans har vi bättre möjligheter att utveckla produkter och lösningar som möter Europas framtida utmaningar.

Utmanande värdekedjor

Tyskland är ett land med starka och väl fungerande värdekedjor, och det kan vara en utmaning för svenska företag att hitta en plats inom dessa värdekedjor. 

Så hjälper vi ditt företag

Business Swedens kontor ligger i Berlin och täcker både Tyskland och Schweiz. Teamet hjälper dig att etablera ditt företag på dessa marknader så snabbt och effektivt som möjligt. Några av våra vanligaste tjänster är strategisk rådgivning och tillgång till vårt breda nätverk med kontakter inom privat och offentlig sektor. Våra kontor i Sverige kan hjälpa dig att planera din verksamhet i Tyskland på ett tidigt stadium, till exempel genom marknadsanalyser.

Stiftelsen Svensk-Tyska Språkfonden

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden erbjuder språkstipendier i form av en 1-veckas intensivkurs i affärstyska på språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Fonden administreras av Business Sweden under överinseende av en särskild nämnd med representanter från staten och näringslivet. Läs mer om språkfonden här.

MUNICH_marvin-van-beek-sNredzVRbCA-unsplash.jpg
Accelerated business with Germany 1.jpg

Johan Holmlund

Trade & Invest Commissioner Germany
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Tyskland?

Tysklands affärsklimat är relativt lik Sveriges. Svensk innovation och kvalitet uppskattas och man är villig att betala för det. Svenska och tyska företag kompletterar ofta varandra - Tyskland är världsledande inom process och kvalitet, medan Sveriges lösningsfokuserade företagskultur utmärker sig inom innovation och samarbetsförmåga mellan olika industrier.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Tyskland?

Tyskland är en stark industrination med väl fungerande värdekedjor, och det kan vara utmanande för utländska företag att hitta en plats i dessa värdekedjor. Det är klokt att ta Tysklands ekonomiska auktoritet och marknadens storlek på allvar. Tyskland bör inte bara ingå i en internationell strategi utan också ses som en förlängning av svenska företags inhemska marknad. Företag bör investera tid och pengar i ledning och styrelsearbete, utbildning och strategiska kompetenser. Ett sätt att ta sig in på marknaden snabbare och säkrare är genom förvärv av konkurrenter eller partners i värdekedjan. Det är också en god idé att undersöka möjligheterna att få tillgång till tyska företags och institutioners innovationsbudget samt att fokusera på tyska nyckelkunder.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Tyskland?

I Tyskland brukar det förväntas att företag har ett tydligare budskap än i Sverige, och du måste kunna förklara varför du vill samarbeta. Det är viktigt att visa vad samarbetet kan och bör leda till och hur ni planerar att arbeta tillsammans.

Kontakt
Telefon E-post