Storleken på Saudiarabiens ekonomi gör landet till en viktig geopolitisk aktör i Mellanöstern. Det är också Sveriges största exportmarknad i regionen, och svenska företag har funnits i området i mer än 70 år. Saudiarabien har en ung och dynamisk befolkning – cirka 40 procent är under 35 år. Tillsammans med regeringens investeringar inom infrastruktur finns det många möjligheter för svenska företag som vill komma in på marknaden eller utveckla sin närvaro.

Möjligheter för Svenska företag

De mest intressanta sektorerna för svenska företag i Saudiarabien är energi, hälsovård, tillverkning, telekom och transport. Som handelssekreterare Niclas Carlsson nämner i intervjun nedan finns det ett behov av expertis i flera sektorer, till följd av utvecklingen mot digitalisering och diversifiering av ekonomin. Detta innebär möjligheter inom områden som cybersäkerhet och hållbara städer samt sektorer där offentlig-privat samverkan (OPS) utgör den huvudsakliga affärsmodellen.

Utmaningar

Trots alla möjligheter kan reformerna som Saudiarabien har inlett utgöra en utmaning. Det är särskilt svårt för företag att förstå regelverket och hur man ska utveckla strategier som tar vara på marknadens fulla affärspotential. Business Sweden erbjuder support och råd för att möta dessa utmaningar.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden-teamet i Riyadh stödjer affärsmöjligheter för svenska företag genom FN och Islamiska utvecklingsbanken. Teamet i Riyadh samarbetar också med vårt kontor i Förenade Arabemiraten. Tillsammans har vi kapacitet att stödja de flesta marknaderna i Mellanöstern.

SAUDI ARABIA_said-alamri-cIUozi9BM34-unsplash.jpg

Niclas Carlsson

Trade & Invest Commissioner Saudi Arabia
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera Saudiarabien?

Storleken på marknaden och den senaste tidens reformer har skapat goda affärsmöjligheter för svenska företag. På grund av oljeberoendet och sociala förändringar investerar nu Saudiarabien i att modernisera och digitalisera marknaden. Ambitionen är att utveckla långsiktiga och hållbara lösningar. Detta har öppnat upp nya möjligheter för svenska företag, särskilt medelstora och stora bolag, eftersom svenska företag anses vara världsledande inom flera viktiga sektorer.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Saudiarabien?

Saudierna är vana vid att göra affärer med svenska och andra internationella företag, men det finns också utmaningar som byråkrati och nepotism. Landet ser för närvarande över sina byråkratiska processer och regelverket som rör internationell handel. Målet är att underlätta utländskt ägande och att utveckla effektivare och mer transparenta processer för registrering, certifiering och tullfrågor. Trots det kan processerna fortfarande vara tidskrävande och svårbegripliga. Inom den offentliga sektorn talar många bra engelska, men i den privata sektorn krävs ofta arabiska språkkunskaper.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Saudiarabien?

Mellanöstern har en affärskultur som lägger stor vikt vid personliga kontakter och nätverk. Därför bör man fokusera på och följa upp personliga affärsrelationer regelbundet. Saudiarabien är ett konservativt samhälle och de flesta är praktiserande muslimer. I affärsmöten bör både kvinnor och män följa landets klädkod. Kvinnornas ställning har förbättrats de senaste åren, men man bör vara medveten om att Saudiarabien fortfarande inte är ett jämlikt samhälle.

Kontakt
Telefon +966 559972058 E-post Niclas Carlsson Frilagd.png