Saudiarabiens hälsoministerium har fått i uppdrag att omdana sitt nuvarande utbud till att bli världens ledande, moderna hälsovårdssystem som ska erbjuda kostnadseffektiv, jämlik och högkvalitativ hälsovård till sina 33 miljoner invånare. Sverige identifierades som en potentiell kärnpartner och Business Sweden var en viktig facilitator under den femåriga processen som har resulterat i ett nära samarbete mellan Saudiarabien och Skåne Care, som ägs av den sydligaste regionen i Sverige.

Skåne Care ligger i framkant när det gäller att samarbeta med Gulfnationen för att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som är både operativt och strategiskt robust, men som också möter de nuvarande och framtida hälsobehoven hos en föränderlig befolkning.

En viktig aspekt av detta samarbete är ett program som integrerar saudiska läkare och tandläkare i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet med målet att utbilda dem till specialistnivå. Detta program kräver ett långsiktigt engagemang från läkarens sida, inte bara för att bli specialist, utan också för att lära sig ett nytt språk i ett främmande land för att uppnå detta mål. Med den första läkaren som tog examen i år börjar det långsiktiga engagemanget och samarbetet ge resultat.

Skåne Cares vd Mikael Rosén förklarar:

"Skåne Care bryter ny mark inom affärssegmentet för vårdexport, vi skapar både samhälleligt och ekonomiskt värde för den offentliga vårdsektorn. Den svenska vårdmodellen har ett globalt rykte för att vara pålitlig och leverera exceptionell vård och resultat. Internationella läkare skulle kunna åka till länder som Storbritannien, USA eller Kanada, men de är villiga att korsa språkbarriären för att komma till Sverige."

Genom att arbeta i samarbete med regeringen via Socialdepartementet får ledarna tillgång till den omfattande svenska hälso- och sjukvårdsstatistiken och best practice – både framgångar och misslyckanden. Våra konsulter presenterar den operativa och praktiska tillämpningen av evidensbaserade metoder och de saudiska myndigheterna kan anta och finjustera dessa för att anpassa dem till lokala behov. Mikael Rosén, vd, Skåne Care

Detta program för utbyte av best practice och utbildning kompletteras av ett bredare strategiskt partnerskap mellan regeringar som ger Saudiarabiens hälsoministerium insikter och vägledning om hur man bygger upp en hållbar hälsovård för framtiden.

Framtiden för hälso- och sjukvården i Saudiarabien håller på att förändras från ett centraliserat system till vårdinrättningar med eget ansvar. Den åldrande befolkningens förändrade demografi och hälsobehov innebär att kraven på hälso- och sjukvården förändras. Det finns ett ökande behov av förebyggande åtgärder, utbildning och effektiva och ändamålsenliga behandlingsvägar för de viktigaste icke smittsamma sjukdomarna. Sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer ökar snabbt, och den nuvarande hälso- och sjukvårdsstrukturen klarar inte av att hantera patientantalet och kraven på ett tillfredsställande sätt.

Mikael Rosén säger:

"Genom att arbeta i samarbete med regeringen via Socialdepartementet får ledarna tillgång till den omfattande svenska sjukvårdsstatistiken och best practice – både framgångar och misslyckanden. Våra konsulter presenterar den operativa och praktiska tillämpningen av evidensbaserade metoder och de saudiska myndigheterna kan anta och finjustera dessa efter lokala behov.

Våra konsulter i Riyadh arbetar direkt med de verkställande ledarna för programmet för transformation av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Men hälso- och sjukvård är ett ekosystem där allt måste samverka för att fungera. Den svenska modellen kommer inte att fungera till 100 procent i en saudisk kontext, så vår roll är att hjälpa dem att navigera och tillämpa lösningar som fungerar med patient- och läkarbeteende samtidigt som de strategiskt ändrar tillvägagångssättet."

Resan till att bli en prioriterad leverantör har varit lång, men Skåne Care kunde utnyttja Business Swedens expertis och access för att hjälpa till med att bygga program och anpassa agendor till svenska sjukvårdssamarbeten. Detta har stöttats av deltagande av delegationer som har kopplat samman företaget med ministeriella intressenter på både den svenska och saudiarabiska sidan, vilket har byggt en stark grund för samarbete.

Partnerskap måste ta hänsyn till kulturella likheter och skillnader, och Mikael Rosén avslutar:

"Både svenskar och saudier förväntar sig en hög nivå på sjukvården och att regeringen tar en aktiv roll i att tillhandahålla denna vård. För att stå i centrum för den leveransen krävs engagemang och behovet av att bygga upp förtroende. Att vara fysiskt placerad i det land man samarbetar med är avgörande, man träffar rätt personer, bygger relationer och vinner förtroende. Detta förtroende leder i slutändan till ett långsiktigt partnerskap som bygger på expertis man litar på."

 

 

Utmaning

Skåne Care upptäckte att Saudiarabien var ett land som sökte en respektabel och pålitlig partner för ett förändringsprogram för att hjälpa till att driva på deras transformation av hälso- och sjukvården. Som ledande expertkonsulter inom best practice och strategisk förändring inom svensk sjukvård behövde Skåne Care etablera sin position i Saudiarabien och bygga upp ett rykte och förtroende för att bli en prioriterad partner.

Lösning

Med en långsiktig vision i åtanke behövde Skåne Care etablera sin närvaro och visa sin expertis och sitt värde för rätt intressenter. Att identifiera och samarbeta med ledare inom Saudiarabiens hälsoministerium krävdes för att förstå de lokala behoven och bygga förtroende inom det komplexa hälsovårds- och kultur- ekosystemet.

Resultat

Skåne Care deltog i kritiska handelsdelegationer som kopplade samman dem med relevanta intressenter och stärkte deras position som etablerade expertrådgivare inom hälso- och sjukvård. De har blivit den prioriterade leveranspartnern för ett specialistutbildningsprogram för saudiska läkare som lär sig genom att arbeta inom det svenska sjukvårdssystemet. På strategisk nivå är de nu baserade i Saudiarabien och arbetar sida vid sida med hälsoministeriet i Riyadh för att stödja den bredare transformationen av deras hälsovårdssyn och praxis.

 

OM SKÅNE CARE

Skåne Care är ett offentligt ägt företag som ägs av Skånes Regionfullmäktige. Företaget bildades 2008 och har som uppdrag och uppgift att tillhandahålla sjukvårdslösningar för exportmarknaden genom utbildnings- och träningsprogram samt strategisk. operativ och praktisk expertis och rådgivning. De ger råd till kunder om att omvandla nationella modeller, processer och patientflöden baserat på svensk hälso- och sjukvårds best practice.

VAR EN DEL AV DEN STRATEGISKA FÖRÄNDRINGEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Business Swedens närvaro i Mellanöstern och expertis i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kan hjälpa dig att ta dina sjukvårdslösningar in på den omvälvande marknaden. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa till med marknadsinsikter och stöd vid inträde på marknaden.