Under de senaste tre decennierna har Vietnams ekonomi utvecklats i mycket imponerande takt. Stabila priser och ökade lönenivåer har gett den privata konsumtionen ett rejält lyft. Detta har resulterat i en växande medelklass som har eldat på ekonomin och ökat efterfrågan på importerade varor.

Nav för utrikeshandel

Den vietnamesiska regeringen arbetar aktivt för att attrahera utländska direktinvesteringar. Med insatser som ekonomiska zoner och skatteincitament för utländska företag med lokala kontor har Vietnam blivit ett av regionens mest frihandelsvänliga länder. I förhållande till BNP är handelsnivån den tredje högsta i världen efter Singapore och Hong Kong. Samtidigt har de politiska ledarna investerat i förbättrad infrastruktur med fokus på transport, telekom och tillverkningsindustrin. Därför har marknaden blivit ännu mer attraktiv för utländska investeringar. Samtidigt är korruption fortfarande en utmaning inom flera affärssegment.

Sverige som första diplomatiska partner

Sverige har haft en lång relation med Vietnam och blev 1969 det första västerländska landet att etablera diplomatiska förbindelser. Svensk export till Vietnam består främst av teknikprodukter med tonvikt på maskiner och utrustning, läkemedel och sjukvårdsprodukter. Exportnivåerna är blygsamma och det finns gott om tillväxtpotential, i synnerhet med tanke på frihandelsavtalet med EU som trädde i kraft 2019. I dagsläget finns omkring 60 svenska företag med verksamhet i Vietnam.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktivt i Vietnam sedan 1999. Tillsammans med kontoret i Bangkok täcker vår verksamhet även Mekong-regionen. Från vårt kontor vid svenska ambassaden i Hanoi erbjuder vi svenska företag strategisk rådgivning och hjälper dem att etablera ett lokalt nätverk.

HANOI_jack-young-8rViMo16EN0-unsplash.jpg
HANOI_adli-wahid--x5kJ8Zc4wI-unsplash.jpg