Taiwan är en av de främsta ekonomierna i Asien med en BNP per capita som är jämförbar med Tyskland eller Sverige. Små och medelstora företag representerar 98 procent av alla taiwanesiska företag och är motorn i ekonomin, och inte minst en oumbärlig källa till jobbskapande. Taiwans världsledande tillverkningskonglomerat i tech-sektorn och elektronikbranschen har en betydande roll som även stärker landets position.

Ekonomiskt nav i Asien

Taiwan är känt för sitt tillmötesgående och smidiga affärsklimat och används ofta som en testmarknad för resten av Asien. Trots den komplicerade relationen med det kinesiska fastlandet är det ekonomiska utbytet med Kina omfattande. Med nära kulturella band har Taiwan ett utbrett affärsnätverk både i Kina och i andra delar av Asien. Taiwan är idag en av de fem största investeringsmarknaderna på det kinesiska fastlandet. Taiwanesiska företag står även för en betydande andel av den privata sektorns totala export från Kina.

Möjligheter för Svenska företag

ICT är den ledande sektorn där svenska företag kan dra nytta av stora affärsmöjligheter. Outnyttjad potential finns även inom  hälsa och sjukvård, tillverkningsindustrin, transportsektorn, energi- och hållbarhetsrelaterade lösningar samt möjligheter inom detaljhandeln och livsmedelssektorn.

Sverige och Taiwan har under åren etablerat goda handelsrelationer som till viss del grundas förenliga affärsvärderingar. Svenska företag har haft en lång och framgångsrik närvaro på den taiwanesiska marknaden, med ett gott rykte för att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster. Idag finns fler än 100 svenska verksamma företag i Taiwan och antalet ökar konstant.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktivt i Taiwan sedan 1991 då kontoret i Taipei öppnades som ett av de första i Asien. Vi erbjuder strategisk rådgivning och tillhandahåller ett brett nätverk av lokala kontakter som hjälper svenska företag att snabbt komma igång med sin affärsverksamhet på marknaden.

I Taipei har Business Sweden ett utökat uppdrag som innefattar att bistå svenska medborgare med visst konsulärt stöd på plats vilket samordnas med Sveriges ambassad i Bangkok.

 

TAIPEI_remi-yuan-ZFv2PRJP3fA-unsplash.jpg

Petter Sund

Market Manager Taipei
Vilka är fördelarna med att finnas på den taiwanesiska marknaden?

Med närvaro på den taiwanesiska marknaden kan svenska företag både skapa en utmärkt bas för expansion i resten av regionen, samt dra nytta av närheten till regionens stora marknader, en internationellt konkurrenskraftig inhemsk ekonomi, välutbildad arbetskraft, högteknologiska industrier, välfungerande infrastruktur samt respekt och skydd för immateriella rättigheter.

Med en befolkning på drygt 23 miljoner, och en av regionens högsta BNP per capita, är det en blomstrande ekonomi som skapat företag som TSMC och Foxconn, samt unicorns som Appier och Gogoro. Sedan 80-talet har taiwanesiska bolag expanderat sin verksamhet i Asien, i synnerhet i Kina och Sydostasien, och spelar idag en ledande roll i många av världens försörjningskedjor. Idag är landet kanske främst känt för sin halvledarindustri.

Vilka risker och utmaningar skall man vara förberedd på i Taiwan?

Taiwan rankar högt i regionen i ett flertal av de viktiga index som mäter korruption, investeringsrisk, kreditrisk och skydd för immateriella rättigheter. I den riskanalys som görs av Exportkreditnämnden (EKN) rankas Taiwan strax efter ledande marknader i Västeuropa samt USA, Kanada och Japan, jämsides med Sydkorea, men före flertalet marknader i Östeuropa där Sverige har stora affärsintressen.

Vilka kulturella skillnader skall man ta i beaktning när man gör affärer i Taiwan?

Taiwanesiska bolag och organisationer i regel mer hierarkiska än sina svenska motsvarigheter, så en tumregel är att alltid tilltala den mest seniora personen i rummet även om denna person kanske inte nödvändigtvis är den person som är bäst på engelska. Det är ett vanligt misstag att utgå från att den person som på engelska för motpartens talan också har beslutsfattanderätt. Se också till att tala långsamt och artikulera tydligt.

Det är vanligt att affärsprocesser i Taiwan är mer rigida än i många västerländska ekonomier, och beslutsfattande kan därför ibland upplevas som långsamt och innefattade fler formella steg som exempelvis notarier av juridiska dokument, samt bruket av fysiska stämplar i stället för underskrifter.

Kontakt
Telefon +886 905 185 219 E-post