Taiwan är en av de främsta ekonomierna i Asien med en BNP per capita som är jämförbar med Tyskland eller Sverige. Små och medelstora företag representerar 98 procent av alla taiwanesiska företag och är motorn i ekonomin, och inte minst en oumbärlig källa till jobbskapande. Taiwans världsledande tillverkningskonglomerat i tech-sektorn och elektronikbranschen har en betydande roll som även stärker landets position.

Ekonomiskt nav i Asien

Taiwan är känt för sitt tillmötesgående och smidiga affärsklimat och används ofta som en testmarknad för resten av Asien. Trots den komplicerade relationen med det kinesiska fastlandet är det ekonomiska utbytet med Kina omfattande. Med nära kulturella band har Taiwan ett utbrett affärsnätverk både i Kina och i andra delar av Asien. Taiwan är idag en av de fem största investeringsmarknaderna på det kinesiska fastlandet. Taiwanesiska företag står även för en betydande andel av den privata sektorns totala export från Kina.

Möjligheter för Svenska företag

ICT är den ledande sektorn där svenska företag kan dra nytta av stora affärsmöjligheter. Outnyttjad potential finns även inom  hälsa och sjukvård, tillverkningsindustrin, transportsektorn, energi- och hållbarhetsrelaterade lösningar samt möjligheter inom detaljhandeln och livsmedelssektorn.

Sverige och Taiwan har under åren etablerat goda handelsrelationer som till viss del grundas förenliga affärsvärderingar. Svenska företag har haft en lång och framgångsrik närvaro på den taiwanesiska marknaden, med ett gott rykte för att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster. Idag finns fler än 100 svenska verksamma företag i Taiwan och antalet ökar konstant.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktivt i Taiwan sedan 1991 då kontoret i Taipei öppnades som ett av de första i Asien. Vi erbjuder strategisk rådgivning och tillhandahåller ett brett nätverk av lokala kontakter som hjälper svenska företag att snabbt komma igång med sin affärsverksamhet på marknaden.

I Taipei har Business Sweden ett utökat uppdrag som innefattar att bistå svenska medborgare med visst konsulärt stöd på plats vilket samordnas med Sveriges ambassad i Bangkok.

 

TAIPEI_remi-yuan-ZFv2PRJP3fA-unsplash.jpg

Vlad Månsson

Market Manager Taiwan and Director of Trade and Investment
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Taiwan?

Taiwans starka köpkraft och den omfattande elektroniksektorn är två av de viktigaste fördelarna med att expandera här. Marknaden präglas även av ett stort fokus på kvalitet, innovation och hållbara lösningar. Därtill finns många gemensamma beröringspunkter mellan svensk och taiwanesisk affärskultur, särskilt när det gäller tillförlitlighet och tonvikt på långsiktiga affärer. Dessa nyckelaspekter ger svenska företag en klar fördel.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Taiwan?

Svenska företag måste göra en utförlig marknadsanalys i ett tidigt skede innan de ger sig in i marknaden. Konkurrensen mellan taiwanesiska, japanska, amerikanska och europeiska företag är knivskarp, och marknaden är väldigt priskänslig. En noggrann analys hjälper företagen hitta en marknadsnisch där deras produkter och tjänster kan bli framgångsrika. Att hitta rätt affärspartner och personal kan även vara en tuff uppgift. För att hantera alla dessa utmaningar kan Business Sweden bistå med hjälp.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Taiwan?

Svenska företag beskriver ofta den taiwanesiska affärskulturen som en mix av de japanska och kinesiska kulturerna. Samtidigt är många inhemska företag vana vid att göra affärer med europeiska och amerikanska aktörer, vilket minskar risken för kulturella missförstånd än i andra delar av världen. Taiwaneserna är ärliga och vill vanligtvis skapa långsiktiga samarbeten. Precis som i andra delar av Asien rekommenderar vi starkt att man besöker sina samarbetspartners och kontakter regelbundet för att på så vis bygga goda relationer.

Kontakt
Telefon +886 2 2757 6573 E-post Vlad Månsson frilagd.png