Med en BNP på 1 300 miljarder dollar är Mexiko den femtonde största ekonomin i världen. En befolkning på 130 miljoner gör Mexiko till världens största spansktalande land. Landets geografiska läge förbinder Nord- och Sydamerika, och tillsammans med USA leder Mexiko utvecklingen i regionen. Mexiko har en omfattande handelspolitik med över 50 länder, mer än något annat land i världen.

Mexiko leder tillverkningsutvecklingen i regionen tillsammans med USA, främst tack vare den nya handelstrenden nearshoring (utflyttning av ett företags verksamhet till ett grannland).

Sveriges näst största exportmarknad

År 1986 anslöt sig Mexiko till GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) och 1994 gick landet med i NAFTA (North American Free Trade Agreement, numera USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement ). Med dessa handelsavtal övergick Mexiko från en industrialiseringsmodell för importsubstitution till en frihandelsekonomi som har haft positiva effekter på landets ekonomiska tillväxt.

Mexiko är Sveriges näst största exportmarknad i Latinamerika, och frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko har förbättrat handelsutbytet betydligt. Medlemskapet i USMCA har också gjort landet mer attraktivt för investerare. Redan idag tillverkar många företag sina produkter i Mexiko, som säljs över hela Amerika.

Möjligheter för svenska företag i mexiko

Mexiko har stor potential inom flera sektorer där Sverige är industriledare, bland annat fordon, gruvdrift, energi, IT och telekom. Det finns också ett växande behov av lösningar inom säkerhet, miljö, hälsovård och medicin. Utländska investeringar har ökat betydligt de senaste tio åren, särskilt inom bilindustrin.

Därutöver ligger Mexikos främsta attraktionskraft i kvalificerad arbetskraft, låga kostnader och effektiva arbetsrelationer. Mexiko har för närvarande den sjunde största arbetskraften i världen. Dessutom var landets tillverkningskostnad för arbetskraft per timme 1,68 dollar billigare än motsvarande i Kina år 2020. Mot bakgrund av detta har de flesta större biltillverkare och dess nyckelleverantörer tillverkningsanläggningar i Mexiko, vilket innebär potentiella affärsmöjligheter för svenska underleverantörer.

potentiella utmaningar

Vanliga utmaningar för svenska företag är korruption och bedrägeri. Det är viktigt att alltid be om råd vid minsta ovisshet. Det är också en god idé att fundera på hur man ska kunna erbjuda rättvisa arbetsvillkor och samtidigt hålla en hög produktionsnivå.

Så hjälper vi ditt företag expandera

Business Sweden har varit aktiv i Mexiko sedan 2003. Kontoret ansvarar också för marknaderna i Centralamerika och Karibien. Vi hjälper dig att förbereda din marknadsetablering genom att ta fram skräddarsydda marknadsanalyser, ge råd om korruption och säkerhet, hitta lämpliga affärspartners och mycket mer.

MEXICO_jezael-melgoza-LEwgM7rthzM-unsplash.jpg

Jenny Engström

Trade & Invest Commissioner Mexico
Vilken tillväxtpotential erbjuder Mexico svenska företag?

I Mexiko bor 130 miljoner människor, och bara den stora befolkningsstorleken är tillräcklig orsak för att överväga etablering på denna framväxande marknad. Storstäderna präglas av växande medelklasser som är digitalt kunniga och öppna för att testa nya tekniker och lösningar, och start-ups, scale-ups och stora internationella företag kan alla identifiera och rikta in sig på enskilda segment på marknaden och ändå nå fler potentiella kunder än i hela Norden. Tillväxten inom områden som hållbarhet, FinTech och AI ökar, och drivs av både organiska faktorer och regeringsledda riktlinjer och initiativ. Infrastrukturförbättringar står också högt på den politiska agendan och inom alla sektorer finns det en efterfrågan på tekniker och lösningar som kan driva förändringar.

Vilka är de största missuppfattningarna om Mexico?

Uppfattningar om Mexiko är ofta föråldrade och felaktiga; många svenskar eller företag känner inte till landet, varken ur ett affärs- eller turistperspektiv. Mexiko City är modernt och progressivt, med en kultur som är liberal, inkluderande och snabbrörlig, vilket ofta överraskar internationella företag när de gör affärer på marknaden. Mexiko blomstrar och är redan ett starkt MedTech och FoU-nav med avancerade utvecklings- och behandlingscenter. Tillverkning och fabriker utgör också en stor del av ekonomin, en andel som förväntas växa när USA flyttar produktionen närmare hemlandet.

Vilka kulturella sedvänjor påverkar affärsinteraktionerna?

Affärer i Mexiko bygger fortfarande på traditionella relationer. Lokala kontakter och leverantörspartnerskap var ovärderliga under pandemin, vilket visar att lokal närvaro kan hålla igång verksamheten och underlätta ett agilt beslutsfattande som möter lokala och regionala krav. Med Mexikos allt viktigare roll i regionen, i egenskap av förbindelse mellan Nordamerika och Central- och Latinamerika, är etablerade kontakter och leverantörer på plats nödvändiga för att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga och relevanta.

Kontakt
Telefon +52 (1) 55 3677 4251 E-post