Under 2021, efter Covid-perioden, var Turkiets BNP (som ökade med 11 procent) den snabbast växande bland G20-länderna. Parallellt med den accelererande tillväxten uppgav 77 procent av de svenska företag som svarade på undersökningen att de var lönsamma 2021. Å andra sidan är den turkiska liran kraftigt devalverad; minskningen var 49 procent mot US-dollar under det sista kvartalet 2021.

2021 var ett mycket framgångsrikt år för svenska företag, trots upp- och nedgångar på marknaden. Genom att dra nytta av Turkiets unika ställning har svenska företag i Turkiet genom åren investerat i nya fabriker, byggt FoU-anläggningar, förvärvat lokala turkiska företag, bidragit till den turkiska exporten och skapat tusentals arbetstillfällen.

I likhet med många globala aktörer planerar svenska företag att investera mer i Turkiet. Mer än hälften av de svarande i vår undersökning (52 procent) räknar med att öka sina investeringar på marknaden.

Svenska lösningar är kända för sin höga kvalitet och hållbarhet. Förutom den historiska bakgrunden mellan länderna främjar Team Sweden i Turkiet kontinuerligt bilden av det svenska varumärket och svenska lösningar. Undersökningsresultaten visar också att bilden av det svenska varumärket i hög grad bidrar till svenska företags verksamhet i Turkiet.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Turkiet. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma i eller planerar att etablera sig i Turkiet.

Team Sweden skickade ut Turkiets Business Climate Survey 2022 den 31 mars till svenska företag i Turkiet. Svaren har samlats in fram till den 20 april. Undersökningen riktade sig till företagsrepresentanter som till största delen är affärsenhets-, lands- eller försäljningschefer för de svenska företagen. Enkäten skickades ut till 116 mottagare, varav 65 svarade (56 procents svarsfrekvens).

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de deltagande företagen och respondenterna som har bidragit till denna rapport.