I exportutveckling från 2015 till 2016 ligger Östergötland på tionde plats bland Sveriges 21 län. Den långsiktiga trenden (2000-2016) för exportutvecklingen i Östergötland visar en ökning med drygt 45 procent under perioden, och den långsiktiga trenden är mycket positiv. Det totala varuexportvärdet från Östergötland minskade från 2015-16 med 2,8 procent, vilket kan låta negativt men är ett trendbrott.

-       Det som är glädjande med den siffran är att 2015 så minskade exporten från Östergötland med drygt 4 procent, så nedgången har bromsat in, vilket dels hänger ihop med att framförallt de mindre företagen haft en bra utveckling men också att exempelvis massa och papper, som är en stor del av vår export, började stiga igen under 2016, säger Christer Andersson, Business Swedens exportrådgivare i Östergötland.

Inte oväntat har Linköpings kommun flest exporterande företag, men räknat per capita är den mest internationella kommunen i Östergötland Ödeshög med 5,25 exporterande företag per 1000 invånare, delad tvåa är Vadstena och Ydre kommuner med 4,63 exporterande företag per 1000 invånare. Som jämförelse har Linköpings kommun 2,71 och Sverige som helhet 4,0 och Östergötland 2,88.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.