Med en genomsnittlig tillväxt på 5-6 procent, en snabbt växande medelklass och stora investeringar som förväntas i infrastruktur, är regionen en marknad med betydande potential för svenska bolag. I en tid med handelskonflikter, ett förändrat geopolitiskt landskap, utmaningar som digitaliseringen och den gröna omställningen erbjuder SSEABS en unik plattform för kunskapsutbyte och diskussioner mellan parterna.

  • Vi ser att det finns mycket goda möjligheter att öka handelsutbytet mellan Sverige och länderna i Sydostasien. Det är därför viktigt att erbjuda möjligheter att bygga nätverk och öka kunskapen om varandras näringsliv och ekonomier. Det stora intresset indikerar att behovet av den här typen av möten finns och jag ser mycket fram emot Sweden-Southeast Asia Business Summit, med förhoppning om fördjupade relationer i regionen, säger Ylva Berg, VD Business Sweden.

Ledande representanter för politik och näringsliv i regionen deltar och konferensen erbjuder en möjlighet för svenska företag inom strategiska områden som innovation, smarta och hållbara städer samt hälso- och sjukvård att presentera sina erbjudanden. Svenska erfarenheter och kunskaper om hållbart och ansvarsfullt företagande står också på agendan.

SSEABS är ett gemensamt initiativ av samtliga Sveriges ambassader, Business Swedens handelskontor och de svenska handelskamrarna i Sydostasien och syftar till att öka handeln och investeringarna mellan Sverige och de Sydostasiatiska länderna. Arrangemanget har genomförts två gånger tidigare, 2016 i Singapore och 2018 i Kuala Lumpur.

Våra företagspartners:

AstraZeneca, Atlas Copco, Carl Bennet AB, Ericsson, SEB, Stena, ABB, Alfa Laval, Axis, Electrolux, IKEA, Vinda, Nöjdhs, Nordea, SAAB, Scania, SKF, Volvo Buss.