Leverantörer till exportörer spelar en nyckelroll i användandet av EU:s frihandelsavtal och genom att vara pålästa och erbjuda korrekt utfärdade leverantörsdeklarationer kan leverantörer stärka sin konkurrenskraft. Felaktigt utfärdade leverantörsdeklarationer kan bli kostsamma och riskera att förstöra relationen med kunden.

Inspiration och möjligheter

Leverantören måste vara insatt i vad det innebär att intyga att produkterna uppfyller ursprungsreglerna för att kunna fylla i en så kallad leverantörsdeklaration. För att företag ska kunna dra nytta av tullättnaderna i frihandelsavtalen måste varorna ha ursprung i EU. I frihandelsavtalen finns bl.a. regler som anger hur stor bearbetning som måste ha skett inom EU för att en produkt ska anses vara en ursprungsvara. När en exportör inte själv tillverkar produkten eller är beroende av insatsmaterial måste exportören få information om varans ursprung från leverantören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som blir ombedd att fylla i en leverantörsdeklaration.

Kursinnehåll

Du får svar på frågor om bland annat:
• Vilka fördelar innebär det för leverantören respektive kunden att leverantören uppfyller ursprungsreglerna och kan utfärda deklarationen?
• Vad händer ifall du fyller i deklarationen på felaktiga grunder?
• Vad är skillnaden på ”made in Sweden” och ursprung EU?
• Var hittar du ursprungsregeln för en specifik produkt?
• Vad innebär kumulation och varför måste det fyllas i varje gång?

Expert som föreläsare

Mats Söderström är föreläsare under utbildningen. Han är erfaren expert och rådgivare inom internationell handel och exporttekniska frågor på Business Sweden.

Information

När: 27 maj kl.08:30-14:00 inklusive pauser och lunch

Var: Online vid din dator

Pris: SEK 3 000 exklusive moms. Dokumentation ingår.

Anmälan:

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.