Sverige är en av världens mest avancerade industrinationer och utmärker sig när det gäller att integrera digital teknik och främja hållbara metoder i industriella ekosystem och värdekedjor.

Hållbarhet, innovation och produktivitet är nyckelfaktorer för att vara konkurrenskraftig under det här decenniet och framöver. Sverige rankas bland de tio bästa länderna i världen på att driva utvecklingen inom alla tre områden. Detta kräver en inneboende förmåga att samarbeta, implementera ny teknik och snabbt anpassa sig till förändring – alla typiska egenskaper för svenska tillverkare som har skaffat sig en ledande position på globala marknader och blomstrat under tidigare industriella transformationer.

Industrin är ryggraden i den svenska ekonomin och dess fortsatta utveckling är en av regeringens högsta prioriteringar. Sektorn är starkt internationaliserad och sysselsätter 20 procent av den arbetande befolkningen, varav 40 procent är sysselsatta av utlandsägda företag. Den totala exporten står för 50 procent av landets BNP.

GRÖN KONKURRENSFÖRDEL

Med landets FoU-kluster, ingenjörskunskap, förnybar energi, digital infrastruktur och en levande teknikscen är Sverige en perfekt testplats och nav för att utveckla morgondagens lösningar.

Genom att investera i Sveriges industrisektor kan internationella företag påskynda sin resa mot en uppkopplad framtid med låga koldioxidutsläpp och utnyttja möjligheter och kunskap i världsklass inom automation, robotik och konnektivitet – tre hörnstenar i övergången till Industri 4.0.

Sverige har dessutom ett stort antal små och medelstora företag med ett starkt erbjudande inom additiv tillverkning och VR/AR, som är andra viktiga områden i den digitala industriella revolutionen.

I en samtid där klimatomställningen står högst på agendan har Sverige blivit en plattform för grön tillväxt och underleverantörsnätverket för Industri 4.0 växer snabbt. Till exempel står Sverige för inte mindre än en tredjedel av den globala produktionen av metallpulver som används i additiv tillverkning – en teknik som dramatiskt minskar avfallet i både prototyper och massproduktion – med leverantörer som Sandvik, Höganäs och Uddeholm i framkant.

Fem styrkor i Sveriges ekosystem för smart industri:

  • Fler än 15 testbäddar med fokus på uppkopplade fabriker, omkonfigurerbara system, 3D-printing, avancerad robotik, återvinning och återtillverkning
  • Ledande it-kunskaper för systemintegration, automation, mobila lösningar, IoT, dataanalys, 5G och AI
  • Högkvalificerade ingenjörskompetenser och en stark tradition av jobbrotation och livslångt lärande
  • Världsledande inom förnybar energi, energieffektivitet och hållbara metoder
  • Brett nätverk av underleverantörer med hög digital beredskap

Ekosystemet för smart industri samlar multinationella företag, startups, branschorganisationer och akademin som alla arbetar för att förflytta gränserna i tillverknings- och industriprocesser.

Circular Initiative, ett forum som samlar banbrytande ledare från industri, teknik, näringsliv, akademi och politik, är ett exempel på detta. Initiativet fokuserar på bredare samarbete kring teknikutveckling och metoder som underlättar cirkulära flöden i tillverkningen. Stena Recycling leder initiativet tillsammans med medgrundarna Investor, Electrolux, Stora Enso, ABB och Combitech.

Business Sweden har en nyckelroll i att främja samarbete och strategiska partnerskap inom ekosystemet och samtidigt bana väg för investeringar och export. Under 2020 var våra team direkt involverade i att locka branschinvesteringar till Sverige som översteg 2,2 miljarder kronor i Capex, vilket resulterade i mer än 650 jobb och en betydande ökning av exportvolymerna. Dessutom coachades mer än 100 industriella små och medelstora företag för global expansion innan de startade försäljning och verksamhet i EMEA, APAC och Amerika.

SPRÅNGBRÄDA FÖR INNOVATION OCH GLOBAL TILLVÄXT

Vår ambition är att se till att Sverige anses som en global ledare inom smart industri till 2025. Våra två främjandeprogram IndTech och Sustainable Production skapar en plattform för att uppnå målet.

IndTech: Det här initiativet fokuserar på samskapande och kunskapsdelning om digitala lösningar inom tillverkningsindustrin. Målet är att främja effektivitet och anpassningsförmåga inom produktion, affärsmodells-innovation och integrerade värdekedjor. I detta ingår insatser för att främja integrationen mellan IT (Information Technologies) och OT (Operational Technologies).

Sustainable production: En plattform för samarbete mellan svenska teknikleverantörer, branschorganisationer, akademin och andra viktiga intressenter. Initiativet fokuserar på sätt att minska avfall, utsläpp och skadliga ämnen, energi- och resurseffektivitet samt återvinningsbarhet. Målet är att skapa ett starkt svenskt erbjudande och utnyttja Sveriges anseende som en erkänd global ledare inom hållbara lösningar.

Tillsammans är dessa program utformade för att hjälpa svensk industri att behålla sitt ledarskap inom innovation och ryktet om att ha teknik och expertis i världsklass.

Vill du investera eller expandera inom Sveriges ekosystem för smart industri? Vårt team erbjuder handfast stöd och alla marknadsinsikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill öka din globala försäljning, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.