Kambodja är troligtvis mest känt för det magnifika tempelkomplexet och världsarvet Angkor Wat och betraktas ofta främst som en turistdestination snarare än en marknad med unika affärsmöjligheter. Kambodja var dock enligt IMF världens sjätte snabbast växande ekonomi 2018, med en reell BNP-tillväxt på 7,2%.

Den snabba tillväxttakten är inte något nytt för Kambodja. Ekonomin har haft en kraftig årlig tillväxt redan sedan början av nittiotalet och år 2017 klassades landet officiellt som en lägre medelinkomstnation. De största kuggarna i den kambodjanska ekonomins maskineri har traditionellt varit turism, jordbruk och klädindustrin. Men nya horisonter skapas nu i takt med att landet sätter ambitiösa utvecklingsmål.

Inflödet av utländska direktinvesteringar har nästan fördubblats sedan 2015 – till stor del på grund av de stärkta finansiella relationerna med Kina i anslutning till megaprojektet Belt and Road Initiative. Bara under 2018 ökade inflödet av utländska investeringar till Kambodja med 25% och uppgick till 3,5 miljarder dollar. Kambodja har dessutom satt hållbar utveckling som ett prioriterat mål och stärkt relationerna med grannländerna i ASEAN.

Tre viktiga tillväxtsektorer för svenska leverantörer

Medan utbrottet av Covid-19 har lett till att analytikerna har reviderat ner landets BNP-tillväxtprognos för 2020, från 6,8% till 2,3%, förväntas tillväxten återhämta sig snabbt. Intressant nog är prognosen för 2021 för närvarande 5,7% trots de omfattande störningarna.

Så vad ligger till grund för denna optimism? Här är en titt på tre viktiga tillväxtsektorer som sammantaget ger svenska företag en god anledning varför de bör överväga den kambodjanska marknaden.

Klädindustrin: Klädindustrin står idag 65% av alla fabriker i landet och 75% av all export. Samtidigt verkar 90% av alla klädesfabriker i Kambodja inom lågt värdeadderade aktiviteter såsom Cut, Make, Trim. Sourcing av klädesplagg från Kambodja är attraktivt och vissa svenska företag är redan etablerade med lokala inköpsavdelningar och underleverantörer. Och nu börjar en moderniseringsfas ta fart. Regeringen främjar aktivt sektorn att uppgradera industrimaskiner, förbättra produktiviteten och bygga kompetens inom fler delar av värdekedjan.

Detta kommer att kräva förbättrad elförsörjning, bättre batterier, fler industrimaskiner och utbildning – samtliga områden där svenska OEM-tillverkare och leverantörer kan tillhandahålla energieffektiv teknik och avancerad expertis.

Infrastruktur och anläggning: En blomstrande fastighetsmarknad och omfattande infrastrukturuppgraderingar lockar stora investeringar. Uppsvinget i byggandet (+57% mellan 2018 till 2019) driver efterfrågan på förbättrade byggmetoder, ny byggteknik och smarta energilösningar. Nya flygplatser, järnvägar och hamnar befinner sig antingen i planeringsfasen eller är under uppbyggnad. Dessa initiativ öppnar inte bara för ökad internationell handel utan kommer också att sänka kostnaderna för inrikestransport och sänka priserna på konsumentvaror.

Förnybar energi: Kambodjas inhemska energiförsörjning har ökat stadigt med cirka 8% per år under de senaste tio åren. Traditionellt sett har landet varit beroende av fossila bränslen – kol svarade för 54% av energiproduktionen 2017 – år 2018 hade detta redan minskats till 40%, främst tack vare nya vattenkraftverk som sattes i drift.

Kambodja är också en utmärkt kandidat för solenergiproduktion med 6-9 soltimmar per dag. För 30% av befolkningen som fortfarande förlitar sig på energi utanför riksnätet utgör lösningar för hemproducerad solel en stor marknadsmöjlighet. Solpaneler, batterier och transistorlösningar för vattenkraft ökar i hela landet, och vissa nordiska företag har varit tidiga aktörer på marknaden och bidragit till lösningar tillsammans med kinesiska eller vietnamesiska partnerföretag.

Kinakopplingen

Det mesta tyder på att Kambodja fortsätter på sin starka uppåtbana. Allt fler utländska företag lockas av de positiva ekonomiska utsikterna, låga levnadsomkostnader och landets strategiska geografiska position i hjärtat av ASEAN. Kinesiska företag är de allra mest aktiva.

År 2018 erhöll Kambodja 3,48 miljarder USD i utländska direktinvesteringar varav 42% kom från Kina. En stor del av Kambodjas nuvarande och framtida tillväxt är kopplad till Kinas växande engagemang i regionen genom Belt and Road Initiative. Kinesiska företag har också en stor ägarandel i flera viktiga industrier och äger inte mindre 90% av alla kambodjanska plaggfabriker.

Det kinesiska näringslivets starka närvaro betyder att det krävs inte bara khmer och engelska för att göra affärer utan allt oftare även kinesiska språkkunskaper. Av den anledningen bör svenska företag överväga att använda redan etablerade kontakter i Kina som kanske är bekanta med den kambodjanska marknaden.

Ta även följande fyra grundläggande steg i beaktning innan du slår dig in på marknaden:

• Förstå lokala affärsbehov och kommunicera med potentiella kunder på deras villkor. Vare sig de är lokala khmerer, kinesiska aktörer eller västerländska företag – prata deras språk!

• Kambodja växer snabbt, men för att verkligen dra nytta av tillväxtmöjligheten krävs en djup förståelse för hur marknaden fungerar – investera tid i att bygga relationer.

• Att vara på geografiskt rätt plats är viktigt. Rätt lokalisering kan påverka transportkostnader, logistikflöden och energitillförselns pålitlighet. Kambodja har mer än 40 särskilda ekonomiska zoner. Hitta den perfekta matchningen för ditt företag!

• Kambodjanska kunder är mottagliga för utländska varumärken och företag, men det kan vara nödvändigt att spendera betydande tid och resurser på att utbilda marknaden.

Så tar du steget

Svenska företag har mycket att erbjuda när det kommer till teknologier och lösningar som kan bana väg för Kambodjas transformation som väntas stärka landets konkurrenskraft på den globala spelplanen.

Vill du veta hur ditt företag kan fånga affärsmöjligheterna på bästa sätt? Business Sweden kan ge dig allt stöd och råd som du behöver för att lyckas, från etableringsförstudier till operationell hjälp med att sätta upp din lokala verksamhet. Dra nytta av vår kännedom om marknaden och handfasta tjänster.