Världsmarknaden förändras snabbt. Den industriella revolutionen 4.0, ny affärslogistik, tillväxten i Asien och Oceanien och ökad geopolitisk instabilitet kommer att ha en djupgående effekt på företag och samhällen, både i Sverige och globalt.

Med alla dessa förändringar som sker samtidigt är det avgörande för svenska företag att hantera risker, vara beredda på olika scenarier på viktiga marknader och ha en plan på plats.

It is more important than ever to follow global changes