Med ökad konkurrens och svårigheter att växa mer på hemmamarknaden kan geografisk expansion vara nyckeln till att säkerställa fortsatt framgång för multinationella företag.

Asien presenterar många möjligheter tack vare en ny generation av unga, självsäkra konsumenter. Frågan är hur ditt företag kan vinna denna nya starkt växande medelklassens hjärtan i regionen?

Få värdefulla insikter i denna bloggartikel av Anders Wickberg, handelssekreterare i Jakarta:

Win the heart of the new APAC consumer