Svenska företag har en lång tradition av att göra affärer på utländska marknader och är idag aktiva över hela världen, från Singapore till Brasilien, med såväl produktion och försäljning i betydande omfattning. Undersökningen Global Business Climate Survey speglar deras förstahandssyn på frågor som berör affärsklimatet och lokala framgångsfaktorer.

I takt med att den globala ekonomin blir allt mer regionaliserad får de tre stormakterna Nordamerika, Europa och Asien ett dominerande inflytande. Svenska företag måste därför stärka deras internationella närvaro för att bibehålla konkurrenskraften och öka intäkterna. Samtidigt står de inför komplexa utmaningar då ökad ekonomisk nationalism, handelskonflikter och inte minst de svåra effekterna av coronakrisen präglar en ny verklighet.  

Global Business Climate Survey som premiärlanseras 2020 sammanställer resultaten från lokala undersökningar genomförda på 24 nyckelmarknader. Rapporten ger svenska företag som står inför en utlandssatsning en unik inblick i lokala erfarenheter.

Totalt sett har 1 300 beslutsfattare svarat på 17 standardfrågor som belyser allt från digitaliseringstakten på olika marknader till tullhinder, hållbarhetsaspekter, den lokala tillgången till leverantörer och distributörer samt huruvida kopplingen till Sverige ger konkurrensfördelar.

Global Business Climate Survey har tagits fram av samverkansgruppen Team Sweden och presenteras gemensamt av Business Sweden, Svenska Handelskammaren och Sveriges ambassader och konsultat. Insikterna i rapporten lägger grunden för framtida jämförelseanalyser mellan regioner och marknader. Analytiker vid Handelshögskolan i Stockholm har varit delaktiga för att säkerställa metodiken.

Ladda ner rapporten för hela översikten av undersökningens resultat och analys.

Läs mer om våra tjänster och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att öka din globala försäljning.