När Amazon Web Services (AWS) bestämde sig för att öppna ett nytt datacenter i Norden var det ingen tvekan om vilket land som var det mest fördelaktiga. I Sverige finns en välutvecklad bredbandsinfrastruktur som ger snabb och pålitlig internetanslutning, låga energikostnader och ett starkt fokus på hållbarhet.

Business Sweden och Data Centers by Sweden (ett initiativ som leds av Business Sweden) stöttade AWS under hela etableringsfasen genom att göra ingående marknadsundersökningar och utvärdera olika tänkbara orter i landet.

Efter att ha granskat alla alternativ noggrant föll klubban på tre platser i Storstockholm: Eskilstuna, Västerås och Katrineholm.

Amazon Web Services är en av världens giganter inom molntjänster, med mer än 30 % av den globala marknadsandelen. AWS erbjuder över 90 tjänster som databehandling, databaslagring, nätverk, säkerhet, Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI).

Medarbetarna på Data Centers by Sweden och Business Sweden var ett fantastiskt stöd genom hela processen, och tack vare det kunde vi göra en smidig mjuklandning i Sverige. Darren Mowry, VD Business Development, AWS EMEA

Företaget har byggt upp sin närvaro i Norden gradvis, och har redan en stor kundkrets som förlitar sig på deras tjänster för att driva sin infrastruktur och erbjuda molntjänster till slutkunden. Scania och Assa Abloy är två exempel på företag som använder högpresterande datorlösningar från AWS, och kundlistan innehåller dessutom både nykomlingar som iZettle och storföretag som IKEA. Att utveckla en nordisk datacenterregion är därför ett logiskt steg framåt.

AWS såg många fördelar med Sverige. Landet har ett omfattande och pålitligt fibernätverk som ger utmärkt tillgång till snabb bredbandsuppkoppling. Att Sverige har EU:s lägsta energikostnader spelade också en viktig roll – särskilt tillsammans med Sveriges engagemang för miljövänliga och hållbara lösningar, vilket stämmer överens med AWS fokus på grön energi. Sist men inte minst har Sverige kunnig och högutbildad arbetskraft, en synnerligen aktiv startup-scen och ett innovativt affärsklimat.

Darren Mowry, AWS EMEA:s Managing Director Business Development, håller med: "För oss som arbetar inom ICT har Sverige verkligen allting man kan önska sig. Därför kom det inte som någon överraskning att AWS bestämde sig för att bygga den nya datacenterregionen här."

Computer.jpg


Exakt var i Sverige man skulle bygga de nya datacentren var en annan fråga. AWS behövde en plats som kan byggas ut om företaget växer, och det var en utmaning att hitta tillräckligt stora lokaler med stabil och pålitlig elförsörjning.

Business Sweden och Data Centers by Sweden gjorde omfattande efterforskningar av tänkbara platser och satte upp möten med viktiga nyckelpersoner. Efter att platserna presenterats hjälpte de också till att utvärdera alla förslag.

"Medarbetarna på Data Centers by Sweden och Business Sweden var ett fantastiskt stöd genom hela processen", förklarar Mowry. "De stöttade med information, kontakter och insikter om de möjligheter vi hade. Vi fick en egen kontakt som såg till att vi fick träffa nyckelpersoner inom både privat och offentlig sektor".

Efterfrågan av datalagringskapacitet och molntjänster förväntas explodera de närmaste åren, och det råder ingen tvekan om att AWS kommer att spela en framträdande roll för svensk innovation. Tack vare de nya datacentren blir det lättare både för nya och befintliga kunder att få tillgång till AWS hela utbud av tjänster. Det är också troligt att datacentren kommer att uppskattas av företag som är beroende av låg latens (dvs. lägsta möjliga fördröjning i elektroniska system), liksom de som behöver lagra data lokalt av juridiska skäl.

AWS fortsätter att bryta ny mark som en av världens främsta leverantörer av molntjänster, och Business Sweden fortsätter att stöda utvecklingen av de nya datacentren.

 

Utmaning

Cellink uppmärksammade att det fanns en global efterfrågan på och tillväxtpotential för företagets biotekniska utskriftslösningar och ville identifiera partners och utöka sitt distributörsnätverk på nyckelmarknader i Japan och Korea, och vidare till USA.

En övergripande utmaning var att växa genom oorganiska kanaler som innefattar M&A med målet att bygga en starkare, kompletterande produktportfölj.

Lösning

Identifiera och få tillgång till lokala intressenter som uppfyller regionala distributionskrav och skapar kontakter med branschaktörer som fungerar som dörröppnare och värdefulla partners. Definiera en försäljningsstrategi som kan möta lokal efterfrågan och underlätta kort- och långsiktiga tillväxtmål, både i Japan och Korea samt vidare till USA.

Skapade och implementerade en M&A-strategi med målet att förbättra affärsportföljen och sin påverkan inom biotekniktryck och tillhörande segment.

Resultat

Förkortad tid till marknaden i APAC-regionen med en framgångsrik strategi för partnerengagemang som underlättade framväxten av ett robust distributörsnätverk.

Att leverera M&A-strategin var en katalysator för tillväxt med köp av betydande företag som bidrar till att bygga ett starkare erbjudande inom det biotekniska tryckeri-ekosystemet.

Skapade och levererade en försäljningsstrategi i USA som bidrog till uppbyggnaden av ett lokalt produktionsnav.


OM AMAZON WEB SERVICES

Amazon Web Services har erbjudit skalbara IT-tjänster till företag sedan 2006. Idag är AWS en av världens största molnplattformar med verksamhet i USA, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Tyskland, Indien, Irland, Japan, Korea, Singapore, Storbritannien och nu Sverige.


VARFÖR SVERIGE?
  • Ett omfattande fibernät som ger snabb och pålitlig internetuppkoppling
  • EU:s lägsta energikostnader
  • Ett stort engagemang för miljö och hållbarhet
  • Ett innovativt affärsklimat med kunnig och högutbildad arbetskraft samt en spännande startup-scen

värdeskapande

Med de nya datacentren kommer AWS få ännu större kapacitet att förbättra och utöka sina tjänster, till förmån för företagen på deras alltjämt växande kundlista. På så sätt kan AWS också stärka sin ställning som en av världens ledande leverantör av molntjänster ytterligare.