HemoCues främsta fokus är att stödja världens folkhälsoproblem. De har arbetat på att förbättra sjukvården globalt i mer än 30 år.

Deras produkter inom hemoglobintestning, vita blodkroppar, glukos och HbA1c har höjt ribban inom branschen och hjälper vårdpersonal att ta diagnostiska beslut som kan rädda liv. Produkterna utvecklas baserat på kliniska belägg och ger snabba och pålitliga diagnoser av anemi, infektioner och diabetes.

År 2015 fick HemoCue hjälp av Business Sweden att ta fram en strategi som skulle prioritera utvecklingen i utvalda länder.

Business Sweden gav oss bättre strategiska marknadskunskaper, och de kunde även identifiera och introducera oss till viktiga kunder. Pierre Costabel, Regional Manager West and Central Africa, HemoCue AB

I projektets första fas gav Business Sweden specifikt marknadsstöd. Syftet med projektet var att utveckla en strategi med ett lokalt perspektiv i HemoCues prioriterade marknader.

För att hjälpa HemoCue att stärka sitt inflytande på marknaden framställde Business Sweden en expansionsplan som identifierade var det fanns ett behov för deras lösningar.

Business Sweden kunde också stödja HemoCue i deras utvalda marknader genom att organisera och medverka vid möten med lokala affärskontakter. I arbetet ingick HemoCues affärsportfölj, som kan användas i olika segment inom vården. "Business Swedens pragmatiska metoder och objektiva inställning till vår situation hjälpte oss mycket," bekräftade Costabel.

hemocue image 2.jpg
hemocue image 1_1.jpg


I varje marknad finns en rad viktiga intressenter inom sjukvården. Dessa sträcker sig från statliga myndigheter och internationella organisationer och bidragsgivare till aktörer inom den privata sektorn och enskilda personer.

"Brist på resurser och tid per marknad gjorde att vi bara fokuserade på de allra viktigaste aktörerna”, fortsatte Costabel. "Business Sweden hjälpte oss att fylla den här luckan, och gav oss dessutom ett nytt perspektiv och kritiskt tänkande."

 

Utmaning

Att få kontakt med nyckelaktörer samt att förstå bakgrunden och processerna som gäller inom vårdfinansiering i olika marknader.

Lösning

Business Sweden hjälpte HemoCue att tänka innovativt genom sina pragmatiska metoder och objektiva inställning till utmaningar och lösningar. Marknadsinsikterna presenterades i ett klart och tydligt format som kan användas vid utveckling av strategier och handlingsplaner.

Resultat

Sedan 2015 har HemoCue nått sina mål snabbare än tidigare, och har nu en tydlig handlingsplan de kan följa.


värdeskapande

Idag finns några få patientnära system för hematologi på marknaden, och HemoCue har blivit ett av de mest välkända varumärkena.