Proton Engineering är en komplett leverantör av komplexa produkter som rörbockning, ändformning, plåtbearbetning och svetsning samt montering till fordons- och verkstadsindustrin.

År 2018 tog man det första steget att etablera sig utomlands. Efter en grundlig genomgång av tänkbara platser med hänsyn till kostnader, hyresnivåer, infrastruktur och tillgång på arbetskraft föll klubban på Klaipėda i Litauen. Det var ett bra val: Företagets utveckling har gått över förväntan och har redan 20 anställda.

Proton Engineerings rötter går tillbaka till visionären Anders Krahner, som startade sitt företag år 1936. Mycket har hänt sedan dess, men de starka visionerna finns kvar. Företagets fokus på människor har lett till konceptet om Drömfabriken, och man ser internationaliseringen som ytterligare ett steg mot att förverkliga begreppet.

Efter att ha utvärderat flera områden kring Östersjön föll valet på Litauen, som bland annat utmärkte sig med sitt strategiska läge och goda språkkunskaper.

Det viktigaste för oss var närheten både till våra nya kunder och till Sverige. Nu kan vi växa organiskt på båda sidorna om Östersjön. Marcus Malveholm, VD


Den största frågan var vilken stad i Litauen man skulle etablera sig. Proton Engineering tog kontakt med Business Sweden, som hjälpte till att utvärdera allt från kostnader och hyresnivåer till lokal infrastruktur och tillgång på arbetskraft.

Tack vare förundersökningen kunde Proton Engineering ta ett välinformerat beslut: 

”Business Sweden tog väl hand om oss. De framställde en gedigen rapport som behandlade det mesta vi behövde veta. Det hade inte gått så smidigt utan deras hjälp,” säger Malveholm.

Utöver rapporten hjälpte Business Sweden till med allt från advokatkontakter och fastighetsavtal till rekrytering och redovisning.

proton-engineering_2.jpg
proton-engineering_1.jpg
Foto: Proton Group

Med de nya lokalerna i Litauen kommer företaget närmare kunderna i Centraleuropa. Bra förbindelser österut gynnar både befintliga kundrelationer och öppnar upp fler möjligheter att växa organiskt och hitta nya kunder.

”Det viktigaste för oss är närheten både till våra nya kunder och till Sverige. Nu kan vi växa organiskt på båda sidorna om Östersjön,” säger Malveholm.

Malveholm ser företagets svenska värderingar som en styrka och menar att verksamheten i Litauen är ännu ett steg på vägen mot Drömfabriken:

”Vi tar med oss vår Protonmodell och applicerar den för att skapa samma driv, engagemang, delaktighet och ansvarskänsla som i Skillingaryd. Man ska känna igen sig i alla Protons enheter, oavsett var i världen man befinner sig.” 

Detta återspeglas på flera nivåer – till exempel har industrilokalen inretts med ergonomiskt riktig industribelysning från Proton Lighting, och precis som i Skillingaryd har personalen julbord i december.

Utvecklingen går nu snabbt framåt. I mars hade det nya dotterbolaget två anställda: Platschefen Tobias Kocius och VD Marcus Malveholm. Planen var att anställa upp till 12 personer under årets gång, men det fanns så mycket att göra att de avslutar året med 20 medarbetare och positiva resultat.

 

Utmaning

Att identifiera och utvärdera en lämplig stad för Proton Engineerings expansion i Litauen.

Lösning

Tack vare en omfattande förundersökning kunde Proton Engineering ta ett välinformerat beslut om var de skulle förlägga produktionen.

Resultat

Verksamheten i den nya fabriken i Klaipėda är igång och dotterbolaget har gått från 0 till 20 anställda på mindre än ett år.


OM PROTON ENGINEERING

Proton Engineerings rötter går tillbaka till år 1936 när Anders Krahners grundade ett företag som sålde allt från Borsalino-hattar till bilstolar. Med tiden riktar företaget in sig allt mer på fordonsindustrin. Ägarbytet som blir grunden till Protonkoncernen sker år 1990, och idag fokuserar man främst på komplexa rörprodukter inom fordons- och verkstadsindustrin. Företaget har drygt 90 anställda i Sverige och 20 i Litauen.


värdeskapande

Proton Engineering har ambitiösa planer på fortsatt expansion och jobbar alltjämt på att utvidga sitt koncept om Drömfabriken.