Cue Dee är ett telekomföretag som framför allt utvecklar antennfästen i aluminium samt master och torn. Försäljningen går både direkt till telekomoperatörer och till systemleverantörer som Ericsson och Nokia.

Eftersom 80-90 procent av försäljningen går på export är det viktigt att Cue Dees medarbetare har goda kunskaper i exportteknik. Sales & Marketing Manager Melker Persson berättar varför man ska välja Business Sweden som partner för att lyckas på en komplex exportmarknad.

Cue Dee säljer till cirka 40 länder, och det handlar ofta om komplicerade affärer. Hur ser man till att betalningen går till på rätt sätt? Hur synkroniserar man betalningsvillkoren med leveransvillkoren?

cuedee_img_2.jpg
cuedee_img_1.jpg


För några år sedan bestämde Melker Persson, Cue Dees Sales & Marketing Manager, att företaget behövde bli bättre på att själva förstå hur det fungerar rent praktiskt på exportmarknaden. De inledde ett samarbete med Business Sweden, och detta samarbete fortsätter ännu idag:

”Vi har fått ovärderlig hjälp av Business Sweden. Deras medarbetare har både bred som djup kompetens i exporttekniska frågor. När vi inte vet svaret är det bara att kontakta dem, så får vi goda råd hur vi genomför våra komplexa affärer på bästa sätt för att minimera riskerna. De fungerar som bollplank.”

Business Swedens medarbetare gav oss kunskaper som vi verkligen haft nytta av i vårt dagliga arbete för att göra ett ännu proffsigare jobb. Melker Persson, Sales & Marketing Manager

Business Sweden arrangerade en grundläggande och företagsanpassad utbildning om betalnings- och leveransvillkor, och hur de sammanfogas till en helhet. Melker Persson tycker att utbildningen gav dem en utmärkt överblick och skapade förståelse för hur illa det faktiskt kan gå om man inte tänker och agerar på rätt sätt:

”Helt ärligt så var det här den absolut bästa utbildningen som jag har gått på inom exportteknik. Business Swedens medarbetare gav oss kunskaper som vi verkligen har haft nytta av i vårt dagliga arbete för att göra ett ännu proffsigare jobb.”

Cue Dee var så nöjda att de har fortsatt ett nära samarbete med Business Sweden. De har en löpande dialog i många olika exporttekniska frågor, och får tips och värdefulla råd via telefon, mejl eller livechatt. Melker Persson och hans kollegor har dessutom gått på flera seminarier och använder sig av Business Swedens Skeppningshandbok dagligen.

”Vårt samarbete med Business Sweden är mycket positivt och vi lär oss kontinuerligt att tänka ett – ibland två – steg längre för att lyckas på exportmarknaden.”

 

Utmaning

Att se till att företagets medarbetare har goda kunskaper om exporttekniska lösningar.

Lösning

Cue Dee inledde ett långvarigt samarbete med Business Sweden och har bland annat gått på flera kurser och seminarier i Business Swedens regi.

Resultat

Genom att hela tiden lära sig mer om exportteknik ligger Cue Dee alltid ett steg före. De har stärkt sin konkurrenskraft genom att optimera sina betalningsvillkor och leveransvillkor, vilket sparar tid och pengar både åt företaget och åt deras kunder.


OM CUE DEE

Cue Dee har utvecklat tekniska lösningar för telekomindustrin sedan 1978, och för vindindustrin sedan 2001. Namnet Cue Dee kommer från ”Quality Design”, vilket beskriver verksamhetens utgångspunkt. Cue Dees huvudkontor och utvecklingscentrum ligger i Robertsfors.


FÖLJDEFFEKT

Säkrare betalningsvillkor, till exempel betalning mot remburs och med EKN-garanti som säkerhet, betyder att Cue Dee har kunnat utöka sin export till svåra länder. Detta innebär i sin tur att de kan erbjuda sina kunder finansieringslösningar, vilket är ytterligare en konkurrensfördel.