Martin Glaumann, från Business Sweden, inspirerar till varför du ska ta ditt bolag ut på den globala marknaden och vilken vägledning som finns att få längs med vägen: