Max Åvall från Business Swedens kontor i Chicago och Niclas Emanuelsson vägleder oss genom hur man undviker fallgropar och hur man skyddar sin idé: