Rapporter

En osäker omvärld

Sveriges välståndsutveckling hotas av att länder underminerar den fria världshandelsordningen. Rapporten som är framtagen i samarbete med Kommerskollegium är en del av det breda kunskapsunderlag som behövs för att motverka en sådan utveckling.

Afrikas konsumentmarknad tar fart

Afrikas ekonomiska tillväxt ligger på rekordnivå och en snabbt växande övre-medelklass av konsumenter driver revolutionen inom detaljhandeln. Denna rapport utforskar framtidstrender och köpbeteenden på kontinentens största marknader och hur svenska företag kan stärka sin globala försäljning.

Germany Business Climate Survey

Hur påverkas de svenska företagen när Europas ekonomiska motor riskerar att stanna av i kölvattnet av coronakrisen? I vår nya undersökning från Tysklandsmarknaden får du svaren.

Horisonten bortom Covid-19: så satsar Kina på 5G

Lågkonjunktur eller ej, Kina ligger inte på latsidan när det utrullningen av 5G-nät. I denna marknadsinsikt utforskar vi världens största testmarknad för 5G och vad svenska företag bör förbereda sig på.

Exportföretagen mitt i stormens öga

Hur påverkas svenska exportföretag av coronakrisen? Vår senaste undersökning visar på en fortsatt kraftigt negativ påverkan på försäljningen. Samtidigt förväntar sig allt färre företag en försämrad situation de kommande fyra veckorna.

Indonesia Business Climate Survey

Varför planerar 54 procent av de svenska företagen i Indonesien att öka sina lokala investeringar trots den globala ekonomiska oron? Få hela översikten i vår senaste utgåva av Business Climate Survey med en inblick i framtida affärsmöjligheter.

The heat is on!

Klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar för luftkonditionering står högt på agendan i Gulfregionens länder. Svenska leverantörer av hållbara och digitala system har goda chanser att flytta fram positionerna när urbaniseringstakten ökar.

Mellanöstern tar kampen mot livsstilssjukdomar

Urbaniseringens frammarsch och en allt mer stillasittande livsstil skapar nya utmaningar för folkhälsan i Förenade Arabemiraten och Saudi Arabien. För att stoppa den kraftiga ökningen av icke-smittsamma sjukdomar har regeringarna tagit strategiska beslut att omvandla sjukvårdssystemen.

Accelerating change

Ledande experter inom fordonsindustrin förbereder sig för såväl omfattande förändringar och stora möjligheter i hela ekosystemet. Denna rapport beskriver hur traditionella och nya aktörer kan dra nytta av utvecklingen.

Thailand Business Climate Survey

Allt fler svenska företag väljer att etablera en närvaro på den thailändska marknaden och exporten till Thailand har ökat med hela 20 procent. Samtidigt hålls förväntningarna tillbaka av oro för politisk osäkerhet, handelskonflikter och folkhälsorisker.

Så skapar svenska företag värde i Turkiet

Varför har Turkiet blivit ett exportnav för svenska företag och hur bidrar de till landets ekonomi? Vår nya undersökning ger dig svaren.

Tuffa åtgärder i coronans tid

Pandemin som coronaviruset har orsakat har fått allvarliga konsekvenser för svensk export. Vår senaste undersökning tar temperaturen på effekterna för de stora exportföretagen och avslöjar vilka åtgärder som planeras.

Europas HVAC-industri i omvandling

Den europeiska HVAC- och filterindustrin förändras i allt snabbare takt. Modernisering och digitalisering står högt på agendan. Denna rapport utforskar globala megatrender och produktionsmodellerna som nu ritar om ekosystemet i Europa.

Indonesien - en framväxande jätte

Sydostasiens största ekonomi utvecklas i rask takt. Tiden är nu mogen för svenska företag och innovationer inom fem nyckelsektorer.

Tjänsterevolutionen ökar takten

Tjänster är på uppgång inom den globala tillverkningsindustrin och ekonomiska fördelar väntar svenska företag som lyckas följa med i utvecklingen. Hur växlar du från ett produktfokuserat erbjudande till en tjänsteorienterad affärsmodell?