Rapporter

Storbritannien Business Climate Survey 2022

Storbritannien har många framstående industrier, en blomstrande startupscen och ett av världens viktigaste finansiella nav, London. Tack vare låga inträdesbarriärer och marknadens storlek finns det många möjligheter inom sektorer där svenska företag kan utnyttja sina styrkor fullt ut. Team Sweden i Storbritannien har genomfört den tredje upplagan av vår Business Climate Survey bland svenska företag och resultatet presenteras i denna rapport.

Thailand Business Climate Survey 2022

Team Sweden har genomfört vår Business Climate Survey om företagsklimatet i Thailand. Svenska företag som är verksamma i Thailand har rapporterat hur de uppfattar de ekonomiska och marknadsmässiga förhållandena och kommenterar faktorer som hållbarhet och innovation. Många företag uppger att de planerar att öka sina investeringar inom den närmaste framtiden. Den thailändska ekonomin återhämtar sig, men inte lika snabbt som i de andra ASEAN-länderna, vilket ger en bild av stagnation i Thailand.

Sju nyckelsteg vid internationell expansion

Så undviker du fallgropar och blir startklar för global försäljning

Malaysia Business Climate Survey 2022

Malaysias geografiska läge i indo-pacifiska regionen, omgivet av snabbväxande ekonomier och med ett klimat där det är beprövat enkelt att göra affärer, ger många lovande affärsmöjligheter för framtiden. Överlag ser svenska företag alltmer positivt på utsikterna och affärsmöjligheterna i Malaysia.

Indien Business Climate Survey 2022

Sverige och Indien samarbetar inom viktiga strategiska områden, med ett växande fokus på att tillsammans skapa hållbar grön och inkluderande tillväxt med innovation och kreativitet i centrum. Välkommen till vår Business Climate Survey 2022 som belyser svenska företags erfarenheter av att göra affärer i Indien och deras uppfattning om de lokala marknadsförhållandena.

Italien Business Climate Survey 2022

Det första svenska företaget som gick in på den italienska marknaden gjorde det i början av 1900-talet, men de flesta svenska dotterbolag etablerades på 1990-talet när affärsintresset från Sverige till Italien började öka kraftigt. Italien är Sveriges 12:e största handelspartner med 2,5 procent av den totala exporten som går till Italien.

Sydkorea Business Climate Survey 2022

Sydkoreas ekonomi har utvecklats väl under de senaste åren. Den beslutsamma politiken har bidragit till att Sydkoreas ekonomi har klarat av Covid-19-chocken på ett bra sätt. För svenska företag i Sydkorea var 2021 ännu ett lönsamt år, även i en tid av osäkerhet. Sextionio procent av de svarande svarade att de var lönsamma 2021.

Indonesien Business Climate Survey 2022

Sverige och Indonesien har en lång och framgångsrik historia av utbyte av idéer, kunskap och teknik i ett långsiktigt partnerskap för ömsesidig tillväxt. Med en befolkning som närmar sig 270 miljoner invånare, stigande inhemsk efterfrågan och massiva investeringar i fysisk och digital infrastruktur är Indonesien utan tvekan en marknad med stor potential för svenska företag.

Japan Business Climate Survey 2022

Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges tredje största exportmarknad utanför Europa. Föga förvånande är Japan också en nyckelmarknad för svenska företag. 40 procent av företagen rapporterar att minst 25 procent av deras totala intäkter för AsienStillahavsregionen (APAC) genereras i Japan. Det är vår förhoppning att denna rapport ska ge ett nytt perspektiv och tjäna till att skapa många nya affärsmöjligheter mellan japanska och svenska företag.

Förenade Arabemiraten Business Climate Survey 2022

När oljan upptäcktes i slutet av 1950-talet gick de sju emiraten som idag utgör Förenade Arabemiraten från att vara en av de fattigaste nationerna i världen till att bli en av de rikaste. I dag har Förenade Arabemiraten världens sjätte största bevisade råoljereserver, landets bruttonationalprodukt (BNP) per capita ligger i topp globalt sett, det är den näst största arabiska ekonomin efter Saudiarabien och den mest konkurrenskraftiga ekonomin i Mellanöstern och Nordafrika.

Kina Business Climate Survey 2022

I linje med den allmänna marknadssituationen upplevde många svenska företag i Kina ett lönsamt 2021, och de såg en starkare tillväxt än föregående år. Men de stod också inför ett antal utmaningar. En nyckelfråga för företagen var handelspåverkan från pandemin samt de hinder som orsakades av pandemihanteringen i Kina.

Brasilien Business Climate Survey 2022

Trots något lägre tillväxtförväntningar har fler företag sagt att de kommer att öka sina investeringar i Brasilien under de kommande 12 månaderna, vilket innebär att 70 procent av de tillfrågade företagen kommer att öka sina investeringar i år. Med detta resultat kommer Brasilien att vara den näst största marknaden där svenska företag kommer att öka sina investeringar 2022 av alla marknader som analyseras i våra Business Climate Surveys, endast efter Storbritannien.

USA Business Climate Survey 2022

Av de svenska företag som svarade på vår Business Climate Survey rapporterade 61 procent vinst under 2021. När det gäller framtiden är de svenska företag som svarat överväldigande optimistiska inför tillväxten i deras omsättning under de kommande 12 månaderna.

Turkiet Business Climate Survey 2022

Turkiet och Sverige har långvariga och viktiga ekonomiska band. 2021 var Turkiet Sveriges 19:e största handelspartner. Med sitt strategiska geografiska läge mellan Europa och Asien och sin unga befolkning (53 procent av befolkningen är under 35 år) stärkte Turkiet sin ställning i de globala värdekedjorna under perioden efter pandemin.

Frankrike Business Climate Survey 2022

Frankrike har historiskt sett varit en viktig handelspartner för Sverige och denna relation fortsätter att växa. Med sina 67 miljoner invånare är Frankrike den tredje största marknaden i Europa och den sjunde största ekonomin i världen. De viktigaste resultaten av vår Business Climate Survey 2021 är att Frankrike anses vara en viktig marknad för svenska företag och att förtroendet för den ekonomiska återhämtningen är stort.