Rapporter

Turkey Business Climate Survey

Turkiet var ett av få OECD-länder som hade en positiv tillväxt under 2020. Men landet har stått inför svåra utmaningar med allt från politisk och regional osäkerhet till valutaosäkerhet och effekter av pandemin. Trots det har inte mindre än 75 % av de svenska företag som deltagit i den turkiska undersökningen varit lönsamma förra året.

Singapore Business Climate Survey 2021

Via ömsesidiga mål om hållbarhet genom innovation och en öppen inställning till samarbete, har Singapore och Sveriges starka affärsband som är fördelaktiga för båda länderna. En robust hantering av pandemin har resulterat i att Singapores ekonomi och internationella handel förblivit stabil och på vissa områden vuxit. Den här rapporten berättar om erfarenheter och förväntningar från svenska företag baserade i Singapore.

Vägen till världen för svenska livsmedel

Svensk livsmedelsexport har stor potential och många globala trender går i linje med Sveriges styrkor. Samtidigt är konkurrensen stenhård och för att lyckas behövs en grundlig kartläggning av styrkor, möjligheter och utmaningar. Den kartläggningen har vi gjort.

Så banar vi väg för hållbara affärer

Trots coronapandemins omvälvande effekter tog Business Swedens hållbarhetsarbete ett rejält framåtkliv under 2020. Förutom att implementera en ny uppförandekod och etablera ett internt hållbarhetsnätverk sjösattes ett nytt klimatinitiativ i samarbete med Team Sweden.

Regionalisering på frammarsch

Hur kan Sveriges leverantörsnätverk och affärsekosystem möta trenden mot marknadsnära tillverkning i Europa? Den här rapporten djupdyker i det geografiska skiftet och speglar synen hos beslutsfattare och experter i svensk industri.

USA: FDA Handbok

Att förstå hur FDA:s riktlinjer påverkar dina affärer i USA är avgörande och likväl ett stort åtagande. Därför har Business Sweden tagit fram en serie guider som ger dig rätt vägledning vad gäller kravställningar som ditt företag kan behöva leva upp till.

Handel med Storbritannien efter Brexit

Brexit närmar sig med stormsteg trots avsaknaden av tydliga besked kring de nya handelsförbindelserna mellan EU och Storbritannien. På vilket sätt har osäkerheten påverkat svenska företag på plats och hur ser de på framtiden? I vår nya studie finner du svaren.

France Business Climate Survey

Frankrike var den ledande europeiska destinationen för svenska investeringar 2019 och svenska företag är både lönsamma och visar på starkt förtroende för marknaden. Cirka 71 procent av nyanlända företag planerar att öka sina investeringar i Frankrike.

China Business Climate Survey

Strukturella förändringar samt effekterna av coronakrisen skapar nya utmaningar på Kinamarknaden. Samtidigt har svenska företag en fortsatt positiv syn på tillväxtmöjligheterna.

Konsten att lyckas i en förändrad värld

Hur kommer pandemin att påskynda förändringen i världshierarkin? Vilka marknader kommer sannolikt att accelerera och varför? Denna tredje del i vår serie om det nya affärslandskapet sätter sju viktiga trender i perspektiv.

Australien i nytt ljus

Australiens affärslandskap tar en ny skepnad för europeiska leverantörer i takt med att konkurrensen från Asien ökar. Denna rapport lyfter fem viktiga steg som svenska företag bör ta för att ställa om värdeerbjudandet och säkra tillväxten.

Den nya vågen av sjukvårdsreformer i Kina

Kina är Sveriges största exportmarknad för läkemedelsprodukter. Denna rapport sätter strålkastarljuset på reformagendan som tar ny fart i spåren av coronaviruset och utforskar hur svenska företag bör uppdatera sina strategier för fortsatt tillväxt.

Singapore Business Climate Survey

Kommer Singapore att bibehålla sin position som ett lågriskland och ett attraktivt nav i Sydostasien? I vår senaste Business Climate Survey får du framåtblicken.

En osäker omvärld

Sveriges välståndsutveckling hotas av att länder underminerar den fria världshandelsordningen. Rapporten som är framtagen i samarbete med Kommerskollegium är en del av det breda kunskapsunderlag som behövs för att motverka en sådan utveckling.

Afrikas konsumentmarknad tar fart

Afrikas ekonomiska tillväxt ligger på rekordnivå och en snabbt växande övre-medelklass av konsumenter driver revolutionen inom detaljhandeln. Denna rapport utforskar framtidstrender och köpbeteenden på kontinentens största marknader och hur svenska företag kan stärka sin globala försäljning.