Rapporter

Att knäcka den komplexa koden

Kina är en väldig, och ibland skrämmande marknad, och den passar inte alla. Men den kan inte ignoreras. Alla internationella varumärken behöver ha en bestämd uppfattning om Kina är en konsumentmarknad som är genomförbar att lansera sig på. Syftet med den här studien är att erbjuda vägledning genom att samla in lärdomar från svenska varumärken som har lyckats på marknaden.

Kina Business Climate Survey

Svenska företag upplever ett förbättrat företagsklimat jämfört med förra året och såg en mindre negativ påverkan av covid-19 än förväntat med prognostiserade intäkter och vinstökningar 2021 jämfört med förra året, men utmaningar på marknaden kvarstår.

Hong Kong Business Climate Survey

Det blomstrande affärshubben Hongkong var tidigare känt som "Asiens världsstad". Men de senaste politiska förändringarna och den ekonomiska nedgången på grund av pandemin har ifrågasatt Hongkongs framtid. Den här undersökningen fångar den mest aktuella synen på företagsklimatet från svenska företag på plats.

TYSKLAND BUSINESS CLIMATE SURVEY 2021

Känt som Europas ekonomiska motor har Tyskland spelat en viktig roll för att leda Europeiska unionen genom Covid-19-krisen. Genom att implementera omfattande stödåtgärder kunde Tyskland säkerställa stabilitet på marknaden, vilket har skapat ett förbättrat företagsklimat och gett svenska företag en positiv syn på framtiden.

Vietnam Business Climate Survey

Efter att EU:s frihandelsavtal med Vietnam (EVFTA) trädde i kraft i augusti 2020 har svenskt näringsliv i Vietnam inlett en ny era. Trots de fortsatta utmaningarna med Covid-19-pandemin visar Vietnams Business Climate Survey 2021 att svenska företag är optimistiska när det gäller Vietnams företagsklimat.

Indonesia Business Climate Survey 2021

En stor andel svenska företag har närvaro eller ekonomiska intressen i Indonesien, en av Sydostasiens växande ekonomier, och utrymme för ytterligare investeringar växer med den stadiga ekonomiska tillväxten och en snabbväxande medelklass. Denna Business Climate Survey ger insikter från svenska företag och deras syn på marknaden och företagarvillkoren.

Turkey Business Climate Survey

Turkiet var ett av få OECD-länder som hade en positiv tillväxt under 2020. Men landet har stått inför svåra utmaningar med allt från politisk och regional osäkerhet till valutaosäkerhet och effekter av pandemin. Trots det har inte mindre än 75 % av de svenska företag som deltagit i den turkiska undersökningen varit lönsamma förra året.

Singapore Business Climate Survey 2021

Via ömsesidiga mål om hållbarhet genom innovation och en öppen inställning till samarbete, har Singapore och Sveriges starka affärsband som är fördelaktiga för båda länderna. En robust hantering av pandemin har resulterat i att Singapores ekonomi och internationella handel förblivit stabil och på vissa områden vuxit. Den här rapporten berättar om erfarenheter och förväntningar från svenska företag baserade i Singapore.

Vägen till världen för svenska livsmedel

Svensk livsmedelsexport har stor potential och många globala trender går i linje med Sveriges styrkor. Samtidigt är konkurrensen stenhård och för att lyckas behövs en grundlig kartläggning av styrkor, möjligheter och utmaningar. Den kartläggningen har vi gjort.

Så banar vi väg för hållbara affärer

Trots coronapandemins omvälvande effekter tog Business Swedens hållbarhetsarbete ett rejält framåtkliv under 2020. Förutom att implementera en ny uppförandekod och etablera ett internt hållbarhetsnätverk sjösattes ett nytt klimatinitiativ i samarbete med Team Sweden.

Regionalisering på frammarsch

Hur kan Sveriges leverantörsnätverk och affärsekosystem möta trenden mot marknadsnära tillverkning i Europa? Den här rapporten djupdyker i det geografiska skiftet och speglar synen hos beslutsfattare och experter i svensk industri.

USA: FDA Handbok

Att förstå hur FDA:s riktlinjer påverkar dina affärer i USA är avgörande och likväl ett stort åtagande. Därför har Business Sweden tagit fram en serie guider som ger dig rätt vägledning vad gäller kravställningar som ditt företag kan behöva leva upp till.

Handel med Storbritannien efter Brexit

Brexit närmar sig med stormsteg trots avsaknaden av tydliga besked kring de nya handelsförbindelserna mellan EU och Storbritannien. På vilket sätt har osäkerheten påverkat svenska företag på plats och hur ser de på framtiden? I vår nya studie finner du svaren.

France Business Climate Survey

Frankrike var den ledande europeiska destinationen för svenska investeringar 2019 och svenska företag är både lönsamma och visar på starkt förtroende för marknaden. Cirka 71 procent av nyanlända företag planerar att öka sina investeringar i Frankrike.

China Business Climate Survey

Strukturella förändringar samt effekterna av coronakrisen skapar nya utmaningar på Kinamarknaden. Samtidigt har svenska företag en fortsatt positiv syn på tillväxtmöjligheterna.