Rapporter

Kinas gröna framtid

Fem utmaningar att möta för en grön omställning i Kina – och hur svenskt samarbete kan bidra till framsteg. 21.11.2022

Grön omställning i Turkiet

Hur implementeras svenska hållbara affärsmetoder och hållbara tekniklösningar i Turkiet? Denna rapport ger dig svaret.

Elprischocken och exporten

Elpriset rusar i Sverige och Europa med stora konsekvenser för både samhälle och näringsliv. Business Sweden presenterar en ny undersökning som visar att två tredjedelar av Sveriges exporterande industriföretag är måttligt eller kraftigt negativt påverkade av de stigande elpriserna – och många flaggar för nedskärningar.

Kanada Business Climate Survey 2022

2022 års Business Climate Survey har visat att den kanadensiska marknaden är motståndskraftig och tecknar en hoppfull framtid för ett stort antal svenska företag som är verksamma i Kanada. De kanadensisk-svenska handelsförbindelserna stärks i takt med att effekterna av Covid-19 avtar och investerare letar efter stabila, säkra och växande marknader för en fortsatt expansion.

Taiwan Business Climate Survey 2022

Årets Business Climate Survey är den första produkten av det förstärkta samarbetet mellan Business Sweden och svenska handelskammaren i Taipei. Rapporten lyfter fram ett positivt affärsklimat för svenska företag i Taiwan och starka investeringsutsikter. Dessutom visar rapporten att Taiwan är en stabil marknad för svenska företag att göra affärer på.

Så hanterar du osäkerheten i Kina med en uppdaterad spelplan

På grund av den förändrade verkligheten är Kinas strategier som spikades innan 2020 sannolikt inte längre giltiga. Vi ser därför ett akut behov för företag att bygga motståndskraft och öka smidigheten för att kunna navigera i denna tid av ökad osäkerhet. Vår rekommendation är att företag påbörjar en process i tre steg som presenteras i denna rapport.

Storbritannien Business Climate Survey 2022

Storbritannien har många framstående industrier, en blomstrande startupscen och ett av världens viktigaste finansiella nav, London. Tack vare låga inträdesbarriärer och marknadens storlek finns det många möjligheter inom sektorer där svenska företag kan utnyttja sina styrkor fullt ut. Team Sweden i Storbritannien har genomfört den tredje upplagan av vår Business Climate Survey bland svenska företag och resultatet presenteras i denna rapport.

Thailand Business Climate Survey 2022

Team Sweden har genomfört vår Business Climate Survey om företagsklimatet i Thailand. Svenska företag som är verksamma i Thailand har rapporterat hur de uppfattar de ekonomiska och marknadsmässiga förhållandena och kommenterar faktorer som hållbarhet och innovation. Många företag uppger att de planerar att öka sina investeringar inom den närmaste framtiden. Den thailändska ekonomin återhämtar sig, men inte lika snabbt som i de andra ASEAN-länderna, vilket ger en bild av stagnation i Thailand.

Sju nyckelsteg vid internationell expansion

Så undviker du fallgropar och blir startklar för global försäljning

Malaysia Business Climate Survey 2022

Malaysias geografiska läge i indo-pacifiska regionen, omgivet av snabbväxande ekonomier och med ett klimat där det är beprövat enkelt att göra affärer, ger många lovande affärsmöjligheter för framtiden. Överlag ser svenska företag alltmer positivt på utsikterna och affärsmöjligheterna i Malaysia.

Indien Business Climate Survey 2022

Sverige och Indien samarbetar inom viktiga strategiska områden, med ett växande fokus på att tillsammans skapa hållbar grön och inkluderande tillväxt med innovation och kreativitet i centrum. Välkommen till vår Business Climate Survey 2022 som belyser svenska företags erfarenheter av att göra affärer i Indien och deras uppfattning om de lokala marknadsförhållandena.

Italien Business Climate Survey 2022

Det första svenska företaget som gick in på den italienska marknaden gjorde det i början av 1900-talet, men de flesta svenska dotterbolag etablerades på 1990-talet när affärsintresset från Sverige till Italien började öka kraftigt. Italien är Sveriges 12:e största handelspartner med 2,5 procent av den totala exporten som går till Italien.

Sydkorea Business Climate Survey 2022

Sydkoreas ekonomi har utvecklats väl under de senaste åren. Den beslutsamma politiken har bidragit till att Sydkoreas ekonomi har klarat av Covid-19-chocken på ett bra sätt. För svenska företag i Sydkorea var 2021 ännu ett lönsamt år, även i en tid av osäkerhet. Sextionio procent av de svarande svarade att de var lönsamma 2021.

Indonesien Business Climate Survey 2022

Sverige och Indonesien har en lång och framgångsrik historia av utbyte av idéer, kunskap och teknik i ett långsiktigt partnerskap för ömsesidig tillväxt. Med en befolkning som närmar sig 270 miljoner invånare, stigande inhemsk efterfrågan och massiva investeringar i fysisk och digital infrastruktur är Indonesien utan tvekan en marknad med stor potential för svenska företag.

Japan Business Climate Survey 2022

Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges tredje största exportmarknad utanför Europa. Föga förvånande är Japan också en nyckelmarknad för svenska företag. 40 procent av företagen rapporterar att minst 25 procent av deras totala intäkter för AsienStillahavsregionen (APAC) genereras i Japan. Det är vår förhoppning att denna rapport ska ge ett nytt perspektiv och tjäna till att skapa många nya affärsmöjligheter mellan japanska och svenska företag.