Rapporter

Så skapar svenska företag värde i Turkiet

Varför har Turkiet blivit ett exportnav för svenska företag och hur bidrar de till landets ekonomi? Vår nya undersökning ger dig svaren.

Tuffa åtgärder i coronans tid

Pandemin som coronaviruset har orsakat har fått allvarliga konsekvenser för svensk export. Vår senaste undersökning tar temperaturen på effekterna för de stora exportföretagen och avslöjar vilka åtgärder som planeras.

Europas HVAC-industri i omvandling

Den europeiska HVAC- och filterindustrin förändras i allt snabbare takt. Modernisering och digitalisering står högt på agendan. Denna rapport utforskar globala megatrender och produktionsmodellerna som nu ritar om ekosystemet i Europa.

Indonesien - en framväxande jätte

Sydostasiens största ekonomi utvecklas i rask takt. Tiden är nu mogen för svenska företag och innovationer inom fem nyckelsektorer.

Tjänsterevolutionen ökar takten

Tjänster är på uppgång inom den globala tillverkningsindustrin och ekonomiska fördelar väntar svenska företag som lyckas följa med i utvecklingen. Hur växlar du från ett produktfokuserat erbjudande till en tjänsteorienterad affärsmodell?

I korselden mellan USA och Kina

Handelskriget mellan USA och Kina inleddes i juli 2018. Under 18 månaders upptrappning införde parterna strafftullar på nästan all varuhandel mellan länderna. Med undertecknandet av ett första avtal i Washington den 15 januari i år går konflikten in i en lugnare fas. Men motsättningarna består och handelskriget kommer att fortsätta i olika former under överskådlig tid.

Så rustar du för Kinas nya era

Tar din Kina-strategi hänsyn till både lokala och globala marknadsbehov? I Kinas nya era avgörs din långsiktiga framgång av förmågan att navigera ett komplext och utmanande landskap. Den här rapporten lyfter sju strategiska frågeställningar som svenska företag bör ta i beaktande.

Taiwan's turning tide

Business Sweden i Taiwan har kartlagt och studerat de stora förflyttningarna av produktion som sker inom APAC Supply Chain. Vi ser bland annat hur de världsledande taiwanesiska tillverkningsjättarna flyttar tillbaka produktion från Kina till Taiwan samt till länder i Syd- och Sydostasien.

Förändrade mönster för konsumtionsvaror i Nigeria

Efter en framgångsrik återhämtning från konjunkturnedgången 2016 arbetar Nigeria för att möjliggöra multisektoriell tillväxt och minska beroendet av oljeintäkter.

Kinas nya konsument

Landskapet för den kinesiska detaljhandel har förändrats snabbt under det senaste decenniet då miljoner människor har migrerat från landsbygden till städer.

Teknikskifte ökar takten i Sydostasien

Tillverkningsindustrin i Sydostasien gör sig redo för framtiden. Det visar vår nya undersökning som avslöjar hur svenska teknikleverantörer kan flytta fram positionerna.

Beyond boundaries

Globala marknader genomgår dramatiska och allt snabbare förändringar. Framtidens marknadsledare kommer vara de som både utformar och styr över agila nätverk, där nya värden skapas genom att identifiera, använda och kombinera externa kompetenser.

Ändrad spelplan för industrin

Rapporten visar på en pågående regionalisering av industriföretagens tillverkning och handel i Asien, Europa och Nordamerika. Utvecklingen är särskilt tydlig i Asien. Rapporten lyfter också fram drivkrafterna bakom denna trend mot marknadsnära tillverkning och Sveriges möjligheter att bli en vinnare i framtidens industrilandskap.

China Business Climate Survey

Svenska företag i Kina växte kontinuerligt under 2019 trots dystra utsikter i den globala ekonomin. Denna rapport beskriver det rådande affärsklimatet i Kina och presenterar framtida affärsmöjligheter.

Affärsmöjligheter i Filippinerna

För att förbli aktuell i den globala ekonomin är det viktigt med en tydlig närvaro i Asien. Denna rapport fokuserar på Filippinerna, en av regionens snabbast växande ekonomier.