Rapporter

Tjänsterevolutionen

Världsmarknaden befinner sig i en teknologisk brytpunkt. Ny teknik och nya innovationer i kombination med framväxten av industriella ekosystem och globala, digitalt drivna plattformsföretag gör att tjänstefieringen accelererar dramatiskt till inget mindre än en global tjänsterevolution. Sverige och svenska företag har potential att leda tjänsterevolutionen på den framtida globala marknaden.

Nyttjar du Industri 4.0 i din internationalisering?

Industri 4.0 skapar oändliga möjligheter för ökad effektivitet och produktivitet, samt för nya värdekedjor, tjänster och affärsmodeller.