Rapporter

Affärsmöjligheter och marknadsutsikter i Sydostasien

Svenska företag har stora vinningar i att närmare utforska affärsmöjligheter i Sydostasien. Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand och Vietnam är ekonomier som bör vara av extra intresse för svenska bolag.

Kina: Belt & Road-initiativet

Kinas så kallade Belt & Road-initiativ (BRI) lanserades 2014 och har lett till infrastruktur och energiinvesteringar på över 500 miljarder dollar över Asien, Mellanöstern och Afrika. I vår rapport kan du läsa om vad Kinas megaprojekt innebär för svenska företag.

FinTech - Möjligheter i CEE

Centrala och östra Europa omfattar mer än 170 miljoner människor, 16 länder och totalt är FinTech marknaden i centrala och östra Europa estimerad till runt 2.2 miljarder Euro.

Global e-handel

Tack vare digitaliseringen och framsteg inom e-handeln har det aldrig varit enklare och effektivare för företag att nå utanför Sveriges gränser och möta kunder internationellt. E-handeln har mognat och kunder från världens alla hörn blir alltmer trygga och bekväma med att handla från utländska e-handelsaktörer. Utvecklingen går i en rasande fart och öppnar upp möjligheter för svenska företag att bli framgångsrika globala e-handelsaktörer.

USA: Trender på godis och snacksmarknaden

Det är antagligen inte någon stor överraskning för någon att amerikanerna älskar svenskt godis och snacks - det här är trots allt hemland till nachos och slurpees. Emellertid har amerikanernas smak förändrats och den lokala efterfrågan skiftat mot hälsosammare och mer äventyrliga smaker.

Think big. Grow smart.

Think Big, Grow Smart bygger på svenska företags erfarenheter av den indonesiska marknaden och redogör för vilka typer av hinder som är vanligt förekommande. Rapporten visar också på hur dessa hinder kan bemötas, samt lyfter områden där svenska företag har stora intressen.

Digital China

Business Swedens rapport Succeeding in the world’s largest e-commerce market ger en fördjupad inblick i Kina som digital marknadsplats och erbjuder guidning för små- och medelstora företag som vill nå den kinesiska konsumenten via näthandel.

Om krisen kommer

Business Swedens rapport ”Om krisen kommer” går igenom tre möjliga geopolitiska scenarier och analyserar deras ekonomiska följdverkningar samt konsekvenser för svenska företag.

Tjänsterevolutionen

Världsmarknaden befinner sig i en teknologisk brytpunkt. Ny teknik och nya innovationer i kombination med framväxten av industriella ekosystem och globala, digitalt drivna plattformsföretag gör att tjänstefieringen accelererar dramatiskt till inget mindre än en global tjänsterevolution. Sverige och svenska företag har potential att leda tjänsterevolutionen på den framtida globala marknaden.

Nyttjar du Industri 4.0 i din internationalisering?

Industri 4.0 skapar oändliga möjligheter för ökad effektivitet och produktivitet, samt för nya värdekedjor, tjänster och affärsmodeller.