Det första svenska företaget i Indonesien etablerade lokal verksamhet för mer än hundra år sedan. Idag finns åtminstone 50 svenska företag på plats som gör stadiga framsteg i Sydostasiens största ekonomi med 270 miljoner invånare. Trots osäkerheten i affärslandskapet till följd av coronakrisen tyder prognoserna på att Indonesien kommer att återta kraft 2021.

Denna bedömning är inte överraskande med tanke på landets imponerande ekonomiska resultat sedan den asiatiska finanskrisen 1997. Indonesien har haft en årlig BNP-tillväxttakt på 5,6% under de senaste 50 åren och extrem fattigdom har minskat avsevärt.

Den genomgående positiva trenden har lagt grunden för de svenska företagens lönsamhet i Indonesien. Köpkraften ökar och medelklassen expanderar med fem miljoner människor per år. Indonesien klassificeras nu som ett  medelinkomstland och den inhemska konsumentmarknaden är den stora tillväxtmotorn.

Trots pandemins omfattande påverkan visar vår senaste Business Climate Survey att 54% av de svenska företagen planerar att öka sina lokala investeringar under de kommande 12 månaderna. 63% av de svenska företagen anser att varumärket Sverige bidrar till deras framgång på marknaden.

Business Climate Survey kartlägger möjligheterna i Indonesien och utmaningarna som svenska företag står inför med en undersökning som genomfördes 2–12 mars 2020.

Rapporten är indelad i fyra avsnitt:

  • Ekonomisk översikt
  • Marknaden
  • Viktiga framgångsfaktorer
  • Hållbart agerande

Få perspektiven från insidan – ladda ner rapporten och kontakta oss om du vill veta mer om möjligheter i Indonesien för ditt företag.