Omkring 68 procent av deltagarna i vår Business Climate Survey bekräftade att deras verksamheter i Thailand var lönsamma under 2019. Svenska företag i premium-segmentet har dock svårare nå fram till landets priskänsliga konsumenter.

De ekonomiska utsikterna för Thailand är lovande överlag. Årets undersökning visar att närmare två tredjedelar (32 procent) av svenska företag med verksamhet i Sydostasien genererar en betydande andel av deras intäkter i Thailand. Hushållens konsumtion och investeringar i den privata sektorn ökar samtidigt som regeringen planerar för stora infrastrukturprojekt.

Att navigera affärsklimatet är däremot inte bekymmersfritt. Otydliga regelverk, korruption och politisk osäkerhet var enligt 45 deltagare i undersökningen de tre största utmaningarna. Språkbarriärer och bristande kompetens inom teknikområdet är ytterligare hinder som svenska företag behöver hantera lokalt.

Ladda ner rapporten och få hela överblicken över resultatet.

Om undersökningen

Business Climate Survey tas fram vartannat år inom ramen för Team Sweden där Business Sweden samarbetar med Sveriges ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen, bland andra aktörer.

Undersökningen ger ett förstahandsperspektiv och insikt om affärstrender och utmaningar på internationella marknader baserat på djupintervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.